00:00 - 00:00

WSP viser vejen mod fremtidens hospitaler

Overalt i Danmark oplever vi, at vores hospitaler er ved at have opbrugt deres levetid. Vi har derfor brug for nye løsninger, som både fungerer nu og om 50 år. WSP har udarbejdet 10 trin, som skal sikre, at vores hospitaler lever op til fremtidens krav.


Det kræver nytænkning at designe fremtidens hospitaler

WSP har altid haft en særdeles stærk position som en troværdig og vidensstærk rådgiver inden for hospitalsbyggeri. Vi har været med til at bygge nogle af verdens førende hospitaler og bare i Danmark er WSP på nuværende tidspunkt involveret i to spændende byggerier. Vi præsenterer derfor vores tanker og idéer i vores nye Future Ready Healthcare brochure, som skal vise vores kunder, hvordan vi tænker, at fremtidens hospitaler skal udformes.

Fremtidens hospitaler må nødvendigvis bygges med en robusthed som mindst svarer til den omstillingsparathed som de ansatte på landets hospitaler leverer, det vil sige at morgendagens hospitaler skal være klar til at rumme både omsorgskrævende ældre borgere og være klar til at isolere patienter, som i værste fald bærer på smitsomme pandemier. Bygningernes evne til at kunne optage ændringer afspejles desuden i krav til fortsat drift af pleje og behandlingsfaciliteter, samtidig med udvidelse eller ombygning af hospitalets eksisterende bygninger.

Vi arbejder blandt andet på Akutsygehus Viborg, hvor WSP Danmark i tæt samarbejde med WSP UK, er en del af totalrågivergruppen. Byggeriet beløber sig til i alt 1,164 milliarder kroner og vil i 2020 være klar til at modtage patienter med akut behov for behandling i Region Midtjylland. I Region Syddanmark har WSP desuden været helt tæt på planlægningen af Odense Nyt Universitetshospital, samt projekteringen af Nyt Sund – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som skal skabe den fysiske forbindelse mellem universitetet og det nye hospital. WSP er stadig tilknyttet Nyt OUH som teknisk rådgiver for Region Syddanmark, hvor opgaven primært består i at hjælpe Regionen med teknisk viden i forhold til de valgte entreprenører.

Fælles for de to hospitalsprojekter og byggeriet Nyt Sund er en høj grad af kompleksitet i alle afkroge af projekterne. Det at være med til at skabe fremtidens rammer om sundhed, forskning og behandling er en svær opgave med høj bevågenhed, både i offentlighedens og med politiske øjne. Læger og plejepersonale har over en lang årrække tilpasset sig de krav som behandlingen af en befolkning, som til stadighed bliver ældre kræver. 

Future Ready Healthcare 

WSP præsenterer ti trin, som skal bane vejen til fremtidens hospitaler. Download brochuren her:

Download

Viborg akutcenter


10-TRIN-HQ

Hvorfor vælge WSP?

WSP har globalt mere end 20 års erfaring inden for planlægning og design af sundhedsinstitutioner og hospitaler. 
Udover en høj faglighed på de klassiske ingeniørdiscipliner, som konstruktioner, HVAC, indeklima og elektriske installationer, besidder WSP en global vidensbank som giver projektorganisationerne i regionerne en særdeles kompetent sparringspartner med et globalt udsyn. WSP har projekteret nogle af de mest avancerede hospitalsbyggerier verden har set og har dermed et konstant fokus på det endelige mål, at levere de bedste hospitalsbyggerier til den bedst mulige behandling.

 

Læs om vores internationale hospitalsprojekter:

Se vores projekter