Overbygninger er en samfundsøkonomisk gevinst

Overbygninger skaber endda ikke bare mere plads, de nedbryder også de naturlige vej- og jernbanebarrierer, som i mange år har været med til at opdele byerne og afskære områder fra hinanden. Der er mange som bliver skræmt væk, når de hører om overbygningsprojekter, da det er komplekse projekter, hvor det ofte er vanskeligt for bygherre at vurdere, om en investering er rentabel eller ej, men der er flere gevinster, hvis man tør at springe ud i det.

 Vores metoder og tekniske kunnen er blevet langt bedre, og vi kan derfor levere overbygninger i højden, hvor både støj og skadelig luftforurening reduceres, hvilket har været en hindring for sådanne byggerier tidligere hen. Som bygherre er det vigtigt, at man anskuer overbygningsprojekter fra et helhedsperspektiv, hvis man vil sikre rentabilitet og bæredygtighed, og det er her, at WSP kommer ind i billedet. Vi hjælper med projektet fra start til slut, og udarbejder en business case for hele forløbet. Udover de normale byggeomkostninger er det nødvendigt at analysere andre investeringsparametre såsom arealpriser, grundværdi, bygbar plads og konstruktionstider, da disse ofte kan have en afgørende rolle. Man bør også lave en vurdering af projektets lokalitet og de geografiske forudsætninger, da infrastruktur og transport i de fleste tilfælde er en integreret del af overbygninger. Overbygninger kan blive centrale knudepunkter med direkte adgang til infrastruktur, hvilket gør det attraktivt for fremtidige bruger. Man bør desuden inddrage de ofte betydelige samfundsøkonomiske gevinster i en budgettering, da både luft og lydmiljø samt den sociale interaktion ofte forbedres. Der skabes flere boliger i højden, der kommer flere grønne områder og cykelstier, samtidig med at der sker en sanering af det lokale bymiljø. 

Der er masser af muligheder, hvis man tør gå i gang.

 

Vi har et tæt samarbejde med vores kollegaer i UK, som er eksperter på området. Læs mere i vores brochure her:  Out of Thin Air

 

Overbygninger
overbygninger

Jernbaneoverbygning

WSP har over 40 års erfaring med overbygninger af jernbaner, og har en lang række imponerende og teknisk komplicerede projekter i både UK og US, som viser vores evner indenfor området. Mange tror fejlagtigt, at det ikke er muligt at udnytte pladsen over de store jernbanesamlinger, men det er noget som vores projekter modviser. Hvis man kigger på vores naboer mod vest, så har vores kollegaer i WSP UK regnet ud, at hvis bare 10% af jernbanen i London blev overbygget, vil man kunne skabe 250.000 nye boliger. Et projekt som ikke er helt umuligt. Vi kan selvfølgelig ikke bare overføre situationen i London direkte over til danske forhold, men der er helt klart flere områder i København og omegn, hvor en overbygning af jernbanen vil give mening. 

Bæredygtige overbygningsprojekter

Overbygninger kan bruges til at skabe flere grønne og åbne områder, som samler byen. Det er en kompleks opgave at skulle analysere samtlige bæredygtige aspekter af en overbygningsopgave, men det er bestemt muligt, og der er derfor også vigtigt at håndtere disse spørgsmål tidligt i processen. WSP har udviklet en specifik proces, hvor vi vurderer projektets bæredygtighed i de tidlige faser, så disse emner kan varetages gennem resten af projektforløbet fra idé til driftsfase. Hvis overbygninger udføres korrekt, kan de have større bæredygtige fordele, end først forventet.  

Alle illustrationer er udarbejdet af vores visuelle afdeling i WSP Sverige. Læs mere omkring deres arbejde her: WSP Visual