Vores omdømme afhænger af vores evne til at værdsætte vores folk og være dygtige fagfolk, som handler ud fra ærlighed og integritet i vores daglige samarbejde med kolleger, kunder og andre forretningspartnere.

Vores arbejdsforhold er baseret på tillid, vi sætter de højeste etiske standarder i centrum ved alt, hvad vi gør, hvilket er helt essentielt for at kunne opretholde denne tillid.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer

Vores tilgang

WSP's program for etik, som omfatter vores politikker af anti-korruption og privatpolitik, er et afgørende element for vores succes som et professionelt firma på verdensplan.

WSP's kontor udvikler og implementerer hele tiden programmet for etik. WSP’s bestyrelse og ledelses etik- og kompensationsudvalg overvåger og modtager kvartalsrapporter vedrørende programaktiviteter.

Vores politikker

WSP arbejder ud fra et adfærdskodeks og nogle underliggende politikker, der gælder for alle driftsselskaber samt selskabets direktører, embedsmænd, medarbejdere og kontraktansatte.

Adfærdskodekset er tilgængelig på flere forskellige sprog for at lette dets anvendelse i regioner, hvor virksomheden primært opererer. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version af koden og en oversat version, vil betydningen af den engelske version være gældende.

Forretningspartnere

Hos WSP er relationer til forretningspartnere en integreret del af den daglige forretning. WSP forventer, at forretningspartneres udførsel i deres daglige virke er i overensstemmelse med de værdier og principper, der er fastsat  i vores kodeks.

Third Party Code

Hotline til ansvarlig virksomhedsadfærd

WSP har skabt et miljø, hvor henvendelse af bekymringer om upassende adfærd kan rejses. Det er WSP’s politik, at rapporteringsparten ikke vil blive genstand for gengældelse, når henvendelser forekommer.

WSP's hotline til ansvarlig virksomhedssadfærd giver både medarbejdere og offentligheden mulighed for at henvende sig helt fortroligt hos en uafhængig tredjeparts tjenesteudbyder (Expolink), vedrørende problemstillinger der ønskes bearbejdet.

Kontakt Expolink

Via internettet https://wrs.expolink.co.uk/wsp (adgangskode: WSP)
På email wsp@expolink.co.uk
På telephone