VI HANDLER MED INTEGRITET

Vores omdømme afhænger af vores evne til at værdsætte vores folk og være dygtige eksperter, hvor ærlighed og integritet er en selvfølge i vores daglige samarbejde med kolleger, kunder og andre forretningspartnere.

Vores arbejdsforhold er baseret på tillid og høje etiske standarder, som vi sætter i centrum ved alt, hvad vi foretager os, hvilket er helt essentielt for at kunne opretholde denne tillid.
Julianna Fox Chief Ethics and Compliance Officer

Vores tilgang

WSP's strategiske ambition er at være innovative og nyttige for vores interessenter. Det indebærer en veludviklet evne til at aflæse omverdenen og kommunikere med og til mange forskellige typer af mennesker. I denne kommunikation er det WSP's mål at signalere og påvise en sammenhæng i handlinger, værdier, metoder, principper og forventninger. Derfor har WSP et program for etik, som er et afgørende element for vores succes som et professionelt firma på verdensplan.

WSP's kontor udvikler og implementerer hele tiden programmet for etik. WSP’s bestyrelse og ledelsesetik- og kompensationsudvalg overvåger og modtager kvartalsrapporter vedrørende programaktiviteter.

Vores politikker

WSP arbejder ud fra et adfærdskodeks og nogle underliggende politikker, der gælder for alle driftsselskaber samt selskabets direktører, embedsmænd, medarbejdere og kontraktansatte.

Adfærdskodekset er tilgængelig på flere forskellige sprog for at lette dets anvendelse i regioner, hvor virksomheden primært opererer. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version af kodeks og en oversat version, vil betydningen af den engelske version være gældende.

Forretningspartnere

Hos WSP er relationer til forretningspartnere en integreret del af den daglige drift. WSP forventer, at forretningspartneres udførsel i deres daglige virke er i overensstemmelse med de værdier og principper, der er fastsat  i vores kodeks.

Third Party Code

Hotline til ansvarlig virksomhedsadfærd

WSP har skabt et miljø, hvor henvendelse af bekymringer om upassende adfærd kan rejses. Det er WSP’s politik, at rapporteringsparten ikke vil blive genstand for gengældelse, når henvendelser forekommer.

WSP's hotline til ansvarlig virksomhedssadfærd giver både medarbejdere og offentligheden mulighed for at henvende sig helt fortroligt hos en uafhængig tredjeparts tjenesteudbyder (Expolink), vedrørende problemstillinger der ønskes bearbejdet.

Kontakt Expolink

Via internettet https://wrs.expolink.co.uk/wsp (adgangskode: WSP)
På email wsp@expolink.co.uk
På telefon