Vi gør en ekstraordinær indsats for at værne om vores folk, hvor god sundheds- og sikkerhedspraksis er en integreret del af vores kultur.

Vores ledere former en positiv sikkerhedskultur ved at styrke samarbejdet af medarbejdere, som udfordrer status quo ved at reducere risikoen for de opgaver, vi foretager os.
Andy Shannon Global Head of Health & Safety

Vores tilgang

Vi gør en ekstraordinær indsats for at værne om vores folk, hvor god sundheds- og sikkerhedspraksis er en integreret del af vores kultur.

Vores Global Health and Safety Policy, vores Expectations for Health and Safety Management og vores 2018-2020 Roadmap udgør rammerne for vores ledelsesmæssige tilgang til sundhed og sikkerhed, der understøtter vores vision om nul skader.

Visionen om ingen skader

Vores vision om nul skader er en forpligtelse, der deles af alle forretninger og medarbejdere til at overveje og effektivt reducere risici fra vores aktiviteter ved at søge innovative løsninger, der gør det muligt for os at komme sikkert hjem hver dag. Gennem vores nul skade søjler er vores mål at sikre, at vores aktiviteter resulterer i:

Nul dødsulykker
Nul  invaliderende skader
Nul skader af offentlige medlemmer 
Nul langvarrige skader af helbredet

Søjler for nul skader

Førende

Inspirere medarbejdere til at undgå skader.

Forenkling

Yde effektive systemer og processer.

Nytænkning

Vi udfordrer status quo i vores arbejde.

Involvering

Opfordre folk til at gøre sikkerheden personlig.

Læring

Deling og tilpasning af succesfuld praksis.

Sporing

Identificering af forbedringer og successer.

Se de detaljerede aktiviteter der skal sikre vores 2018-2020 Roadmap.


Vores indsats

Vi er på vej til at opnå vores mål for slutningen af 2018, herunder vores årlige mål på maks. 0.1 Tabt Tidsskaderate (pr. 100.000 arbejdstimer) samt fremskridt på vores køreplansaktiviteter.

En af måderne, hvor vi forbedrer vores præstation på, er gennem øget rapportering af hændelser. Vi har set en stigning på ca. 20% i rapporteringen fra år til år på tværs af alle arrangementstyper siden 2015, hvilket gør os i stand til bedre at forstå de farer og risici, vi dagligt oplever i vores forretning og handler, hvor det er nødvendigt.

Tabt tidsskaderate og nær mistet rapporter globalt

2015 - September 2018

WSP’s hændelsesrapportering styres gennem vores integrerede Sikkerhedssystem. Dette sikrer, at rapporteringen er nøjagtig og konsekvent, og gør det muligt for os at måle fremskridt hen imod nul større hændelser. Enhver af vores 44.000 ansatte, såvel som entreprenører eller samarbejdspartnere, der er involveret i vores projekter kan rapportere fra deres skrivebord ved hjælp af en offentlig formular eller i feltet inde på rapporteringsAppen. Det integrerede sikkerhedssystemet er tilgængelig for alle klientprojekter.