Vi tilskynder mangfoldighed og inklusion

Vi er tro mod vores principper, vi er ydmyge og handler med moralsk og intellektuel integritet, vi behandler alle med respekt, vi støtter vores kolleger og vi tilskynder mangfoldighed.   

Vores tiltag

Vi er en forskelligartet virksomhed, der er stolt af at arbejde for en bred vifte af kunder. Vi ønsker at opbygge en kultur, der respekterer og maksimerer alle vore medarbejders engagement og indsats, hvor vores mål er at:

  • Sikre lige og retfærdig behandling af medarbejdere;
  • Integrere en global kultur af mangfoldighed og inklusion;
  • Tilbyde medarbejdere de bedste muligheder for at opfylde deres fulde potentiale;
  • Respektere og beskytte medarbejderes og entreprenørers rettigheder.

Vores tilgang er baseret på en global mangfoldigheds– og inklusionspolitik, hvor regionale råd og komitéer er etableret i størstedelen af vores primære driftsområder, med henblik på at udvikle disse.

I vores bestræbelser på at blive én af de bedste konsulentfirmaer i verden, har vi ledere i alle lande, regioner og kulturer, som med strategisk forståelse og ledermæssige kompetencer, forstærker den mangfoldighed, vi har i vores arbejdsstyrke.
Robert Ouellette Chief Corporate Services Officer

Kønsbalance

En afbalanceret arbejdsstyrke er en strategisk prioritet for os. Vi vil fortsat udvikle kønsbalancen i vores teams verden over. Det forventes at alle vore interessenter lever op til dette.

Regionale initiativer er blevet iværksat for at sikre lokale forbedringer, hvor fremskridt af nøgleindikatorer rapporteres kvartalsvis.

Vi ønsker, at kvinder skal udgøre 30% af ledelsen og bestyrelsen i 2022. 

Ledere over hele verden modtager udviklingsredskaber for at fremme kønsbalancen på tværs af teams og sektorer.

 


Vores styrke

Udgangspunktet er lighedstankegangen, der står som en stærk mangfoldighedsdiskurs i WSP. Den giver en åbenhed overfor mangfoldighed og derfor også en tiltrækning af en mangfoldig medarbejderstab. Ledelsen er meget åben omkring forpligtelsen til ligebehandling, hvilket skaber en stemning af, at her er der plads til alle i hele organisationen. Brede rammer i en organisation gør det nemmere for alle slags mennesker at finde deres ståsted på arbejdspladsen. Ved at lave tilstrækkeligt brede kompetencekrav og arbejdsbeskrivelser, bliver der rummelighed for en mere forskelligartet medarbejdergruppe.