Gør sikkerheden personlig

Vi gør en ekstraordinær indsats for at værne om vores folk, hvor god sundheds- og sikkerhedspraksis er en integreret del af vores kultur.

Vores ledere former en positiv sikkerhedskultur ved at styrke samarbejdet af medarbejdere, som udfordrer status quo ved at reducere risikoen for de opgaver, vi foretager os.
Andy Shannon Global Head of Health & Safety

Vores tilgang

"Gør sikkerheden personlig" betyder, at vi alle må tage ansvar for at fremme en sikker og sund arbejdsplads, også for andre der potentielt kan berøres af vores aktiviteter. Det betyder også, at ledelsesteamet i hver af vores regioner skal minimere risici og sikre, at deres forretning og mennesker overholder vores sundheds- og sikkerhedskrav.

Vores Globale Sundhed- og sikkerhedspolik,  Forventninger til sundhed- og sikkerhedsledelsen og vores køreplan for 2018-2020 udgør rammerne for vores ledelsesmæssige tilgang til sundhed og sikkerhed, som understøtter vores vision om ingen skader.

Visionen om ingen skader

Vores vision om ingen skader er en forpligtelse, der deles af alle forretninger og medarbejdere. Ved nøje overvejelser kan vi effektivt reducere de risici der er forbundet med vores aktiviteter, gennem innovative løsninger,  som gør at vi kommer sikkert hjem hver dag. På baggrund af vores søjler for ingen skader er vores mål at sikre, at vores aktiviteter resulterer i:

Nul dødsulykker
Nul invaliderende skader
Nul skader af offentlige medlemmer 
Nul langvarrige skader af helbredet

Søjler for ingen skader

Førende

Inspirere medarbejdere til at undgå skader.

Forenkling

Yde effektive systemer og processer.

Nytænkning

Vi udfordrer status quo i vores arbejde.

Involvering

Opfordre folk til at gøre sikkerheden personlig.

Læring

Deling og tilpasning af succesfuld praksis.

Sporing

Identificering af forbedringer og successer.

Se de detaljerede aktiviteter der skal sikre vores køreplan for 2018-2020.


Vores indsats

Vi er på vej til at opnå vores mål for slutningen af 2018, herunder vores årlige mål på maks. 0.1 Tabt Tidsskaderate (pr. 100.000 arbejdstimer) samt fremskridt på vores køreplansaktiviteter.

En af måderne, hvor vi forbedrer vores præstation på, er gennem øget rapportering af hændelser. Vi har set en stigning på ca. 20% i rapporteringen fra år til år på tværs af alle arrangementstyper siden 2015, hvilket gør os i stand til bedre at forstå og handle ud fra de farer og risici, vi dagligt oplever i vores virksomhed.

Tabt tidsskaderate og nær mistet rapporter globalt

2015 - September 2018

WSP’s hændelsesrapportering styres gennem vores integrerede sikkerhedssystem. Dette sikrer, at rapporteringen er nøjagtig og konsekvent, hvilket gør det muligt for os at måle fremskridt hen imod nul større ulykker. Enhver af vores 44.000 ansatte, såvel som entreprenører eller samarbejdspartnere, der er involveret i vores projekter, kan rapportere fra deres skrivebord ved hjælp af en offentlig formular eller inde på rapporteringsappen. Det integrerede sikkerhedssystem er tilgængeligt for alle klientprojekter.