Future Ready

Morgendagens samfund vil på mange måder være forskellig fra den verden vi oplever i dag. Future Ready er et globalt WSP-program, som har til formål at undersøge fremtidige trends og tendenser fra hele verden. Vi deler denne viden internt i organisationen, og vi kan dermed hjælpe vores kunder til at levere morgendagens projekter, der er designet til at imødekomme fremtidens udfordringer, samtidig med at de lever op til nutidens behov.


Globalt innovationsprogram

Globalt innovationsprogram

Future Ready giver WSP mulighed for at bringe en vis klarhed og fremsynethed til de komplekse udfordringer, som vi bliver stillet over for. Vi undersøger og forsker i mega-trends inden for klimaforandringer, samfund, teknologi og ressourcer, hvilket giver os et indblik i morgendagens samfund. Vi udfordrer dermed også vores medarbejdere til at rådgive vores kunder omkring løsninger, der både giver mening i dag og om 30 år. Future Ready resulterer helt konkret i tryghed hos kunden, lavere levetidsomkostninger samt fleksible og modstandsdygtige projekter.


Fremtiden er her nu

Vores forskning fortæller os, at nuværende designløsninger ikke nødvendigvis passer til den fremtid, som vi forventer at gå i møde. Med vores Future Ready-program kan vores eksperter give professionel rådgivning til vores kunder. Vi ser det som vores opgave at hjælpe dem med at forberede sig på fremtidens realiteter såsom selvkørende biler, vedvarende energi, ultra fleksible områder, ekstreme vejrforhold og stigende ensomhed.


Fremtidige trends

Vi står over for en kæmpe opgave, når det kommer til at klargøre vores eksisterende infrastruktur til fremtidens løsninger. Når vi rådgiver vores kunder omkring fremtidige trends, så hjælper vi dem med at planlægge ind i fremtiden, hvilket også giver mening fra et forretningsmæssigt synspunkt. Der er mange måder, hvorpå vi kan gennemføre Future-Ready projekter, uden at det kræver ekstra omkostninger; faktisk er hele ideen med vores Future-Ready program, at det skal resultere i lavere samlede omkostninger på projekterne, netop fordi vi planlægger, designer og konstruerer projekter, som er klar til den fremtid, vi går i møde.

Fremtidige trends

Vi deler vores viden

Ved at udarbejde langsigtede designløsninger – som også fungerer i vores nuværende dagligdag – og ved at dele vores viden og indsigt, kan vi gradvist hjælpe byer, lokalsamfund og kunder med at blive klar til fremtiden. Vi skal som samfund være klar til at kunne håndtere en stigende urbanisering, mere ekstremt nedbør og højere temperaturer, samtidig med at vi også tager højde for den teknologiske udvikling. Vi er begejstrede for at kunne dele vores indsigt og viden med vores kunder. 

Kan vi designe vores infrastruktur, så den er klar til at håndtere fremtidens klimaforandringer?

Vi vil opleve mere ekstremt og upålideligt nedbør, som vil føre til oversvømmelser. Man regner med at antallet af stormflodsepisoder vil være fordoblet i Canada i 2050.

Kan vi bygge samfund, der er baseret på fællesskaber i stedet for isolation?

Husstande, bestående af én person, er den størst vækstende industri i UK. Selvom vi bor tættere på hinanden og har let ved at komme i kontakt, så lever vi stadig isoleret, og man oplever en tendens til at folk føler sig mere ensomme i hverdagen.

Kan vi konstruere vores veje, så de er klar til at varetage elektriske, selvkørende biler, når disse kommer på markedet?

Parkering optager typisk 15-30% af pladsen i et byområde. Nye mobilitetsløsninger giver mulighed for at puste nyt liv i gaderne, og vi skal derfor allerede nu planlægge, hvordan elektriske biler vil blive opladt i fremtiden.

00:00 - 00:00
Future Ready

Vil du høre mere om vores Future Ready program?

Jes Hansen
COO og vicedirektør
Danmark
Send e-mail