Vores ansvar

Vi tager ejerskab for vores arbejde, og det indebærer, at vi indenfor alle områder af organisationen agerer ansvarfuldt og lever op til vores værdisæt og principper. Du kan læse mere omkring de individuelle områder nedenfor:

Bæredygtighed

Uanset om vi leverer større infrastrukturprojekter, projektering af byggeri , eller om vi bidrager med løsninger om klimasikring, så er vi forpligtet til at finde bæredygtige løsninger, som imødekommer fremtidens udfordringer.
Læs mere

Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere er organisationens vigtigste aktiv.  Derfor har vi også integreret klare processer i vores kultur og daglige rutiner, der skal garantere et sikkert arbejdsmiljø.

Læs mere

Etik og integritet

Vi ønsker at skabe et omdømme der er baseret på ærlighed, integritet og gennemsigtighed i vores daglige ageren med kollegaer, kunder og businesspartnere. Vores forhold til vores samarbejdspartnere skal være baseret på tillid.

Læs mere

Mangfoldighed og inklusion

Vi er stolte af at være en international virksomhed, som arbejder på tværs af landegrænser og med en bred og forskelligartet kundeskare. WSP understøtter et inkluderende arbejdsmiljø, hvor der er respekt for medarbejderne og deres arbejdsindsats.
Læs mere

Samfundsinitiativer

Vi ved, at de løsninger, som vi leverer til vores kunder, kommer til at forme morgendagens samfund. Ved at levere bæredygtige og integrerede løsninger til lokalsamfundet, kan vi være med til at bidrage positivt til det lokale miljø.
Læs mere

Corporate Governance

Det er vigtigt for WSP, at vi har tillidsfuldt samarbejde med vores aktionærer og interessenter, og vi har derfor implementeret nogle klare principper, som skal sikre en effektiv styring af organisationen globalt. 

Læs mere