Vi bidrager til en bæredygtig verden

Uanset om vi leverer større infrastrukturprojekter, projektering af byggeri, eller om vi bidrager med klimasikring, så er vi forpligtet til at finde bæredygtige løsninger, som imødekommer fremtidens udfordringer.Bæredygtighed på dagsordenen

Vi har udarbejdet en global bæredygtighedspolitik, som vi forventer, at alle medarbejdere efterlever i deres daglige arbejdsdag. Bæredygtighed er en vigtig del af WSP's DNA, og det skal vores kunder kunne mærke i den rådgivning, som vi leverer til dem på daglig basis. Ligeledes er det vores opgave at deltage aktivt i de lokalsamfund, hvor vi er tilstede, så vi sammen med vores kunder kan fremtidssikre vores lokalmiljø.

 

Vores mål


Vi ser mulighederne i de nye bæredygtige markeder, og vi ønsker at skabe en økonomisk vækst på baggrund af dette. 

Vi leverer projekter, der kan imødekomme fremtidens udfordringer, hvilket betyder, at vi kan hjælpe vores kunder med at reducere miljøpåvirkninger.

Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi som virksomhed påvirker miljøet og samfundet, og vi arbejder hele til på at forbedre det positive, samtidig med at vi reducerer de negative aftryk.

Vi deltager aktivt i vores lokalsamfund, og skaber meningsfulde projekter, der gør en forskel.

Future Ready

 Morgendagens samfund vil på mange måder være forskellig fra den verden vi oplever i dag. Future Ready er et globalt WSP-program, som har til formål at undersøge fremtidige trends og tendenser fra hele verden.

Vi deler denne viden internt i organisationen, og vi kan dermed hjælpe vores kunder til at levere morgendagens projekter, der er designet til at imødekomme fremtidens udfordringer, samtidig med at de lever op til nutidens behov.

Læs mere om Future Ready

FN's bæredygtige verdensmål

FN vedtog i 2015  de 17 bæredygtige verdensmål (SDG) som led i en ny dagsorden for en bæredygtig udvikling. I WSP ønsker vi at bidrage til denne udvikling, og vi har derfor evalueret, hvordan vi som global organisation kan bidrage positivt til de 17 mål. Du kan læse om de konkrete eksempler i vores bæredygtighedsrapport.

Vi anser følgende verdensmål, som værende mest relevant for
 WSP’s ydelser: 

Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet. og at dette forvaltes bæredygtigt.

Bæredygtig energi

Sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremmer vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mylius

Vi har udviklet et dialogværktøj til FNs verdensmål, som skal hjælpe vores kunder med at skabe et overblik over, hvordan deres projekter konkret bidrager til FN's verdensmål. Vi oplever, at flere organisationer og kommuner udarbejder strategier, som tager udgangspunkt i verdensmålene, og de har derfor også behov for at kunne måle, hvor og hvordan de bidrager til den positive udvikling, eller hvis de understøtter en negativ påvirkning. 
Læs mere omkring Mylius