Vi tilskynder mangfoldighed og inklusion

Vi er tro mod vores principper, vi er ydmyge og handler med moralsk og intellektuel integritet, vi behandler alle med respekt, vi støtter vores kolleger og vi tilskynder mangfoldighed.   

I vores bestræbelser på at blive én af de bedste konsulentfirmaer i verden, har vi ledere i alle lande, regioner og kulturer, som med strategisk forståelse og ledermæssige kompetencer, forstærker den mangfoldighed, vi har i vores arbejdsstyrke.
Robert Ouellette Chief Corporate Services Officer

Vores tiltag

Vi er en forskelligartet virksomhed, der er stolt af at arbejde for en bred vifte af kunder. Vi ønsker at opbygge en kultur, der respekterer og maksimerer alle vore medarbejders engagement og indsats, hvor vores mål er at:

  • Sikre lige og retfærdig behandling af medarbejdere;
  • Integrere en global kultur af mangfoldighed og inklusion;
  • Tilbyde medarbejdere de bedste muligheder for at opfylde deres fulde potentiale;
  • Respektere og beskytte medarbejdere og entreprenørers menneskerettigheder.

Vores tilgang er baseret på en global mangfoldigheds– og inklusionspolitik, hvor regionale råd og komitéer er etableret i størstedelen af vores primære driftsområder, med henblik på at udvikle disse.


Kønsbalance

En afbalanceret arbejdsstyrke er en strategisk prioritet for os. Vi vil fortsat udvikle kønsbalancen i vores teams verden over. Det forventes at alle vore interessenter lever op til dette.

Regionale initiativer er blevet iværksat til at afspejle lokale realiteter, hvor fremskridt af nøgleindikatorer spores kvartalsvis.

Medlemmer af  30% Club Canada indikerer at vores støtte til kvinder, hvoraf  30% af kvinderne vil indtage lederroller og sidde i bestyrelsen i 2022. 

Globale medlemmer af Catalyst giver adgang til en række værktøjer, herunder træning og andre ydelser, der har til formål at fremme kvinder til lederroller.

Fordelene ved disse ydelser fra en af verdens førende konsulentfirmaer er at sikre kønsbalancen. 

Strategisk træning for ledere over hele verden skal fremme kønsbalancen på tværs af teams og sektorer.

 

Læs mere i vores bæredygtighedsrapport for 2017 her: Bæredygtighedsrapport.


Vores styrke

Ligestilling, afbalanceret arbejdsstyrke, kvinder STEM og fleksibilitet er blot nogle af mange temaer, vi arbejder med. Udgangspunktet er lighedstankegangen, der står som en stærk mangfoldighedsdiskurs i WSP. Den giver en åbenhed overfor mangfoldighed og derfor også en tiltrækning af en mangfoldig medarbejderstab. Ledelsen er meget åben omkring forpligtelsen til ligebehandling, hvilket skaber en stemning af, at her er der plads til alle i hele organisationen. Brede rammer i en organisation gør det nemmere for alle slags mennesker at finde deres ståsted på arbejdspladsen. Ved at lave tilstrækkeligt brede kompetencekrav og arbejdsbeskrivelse, bliver der rummelighed for en mere forskelligartet medarbejdergruppe.

Vi vender Arbejdspladsen 180 grader

Mange eksperter mener, at det er på tide, at arbejdspladser opdaterer deres forældede 09:00-17:00 model.

Læs mere

#ingeniørpåhendesmåde - Sabin Azeem

Allerede i en ung alder blev Sabin opfordret til at forfølge sin drøm: "Jeg har altid været optaget af ingeniørfagets udvikling. Mine forældre har været meget støttende, hvilket bl.a. har resulteret, at tre af deres døtre er endt  i ingeniørbranchen! "

Læs mere

WSP vært

WSP’s LGBT og medarbejdernetværk er vært for et arrangement den 10. maj 2019, om ”Mangfoldig Lederskab”.

På programmet står mangfoldighed på arbejdspladsen som det centrale omdrejningspunkt. Det skal bl.a. handle om at udforske forestillingen om, hvordan folk i ledelsespositioner bedst kan fremme mangfoldighed på arbejdspladsen. Man kan ikke tage for givet, at forskellighed i køn, etnicitet osv. automatisk medfører forskellige måder at arbejde på, men sandsynligheden for, at det giver forskellige perspektiver og input, er større, jo flere forskellige livsvilkår og -situationer, der er repræsenteret blandt medarbejderne. At arbejde med mangfoldighed handler heller ikke udelukkende om blot at rekruttere mangfoldigt; det handler også om som leder at se diversiteten hos de ansatte og ikke mindst skabe en organisation og ledelseskultur, hvor diversiteten kommer i spil til fordel for innovationsevnen og forretningen. Mangfoldighed er forretning.

Læs mere