VI HJÆLPER SAMFUND MED AT FREMME BÆREDYGTIGHED

Vi ved, at vores løsninger vil forme morgendagens samfund. Vi stræber efter at bidrage positivt ved at pleje bæredygtige samfund, hvor vi arbejder.

Vi ved at vores arbejde vil påvirke levevilkårene for kommende generationer, og deres levesteder og samfund. Vi har en kæmpe mulighed for at gøre en forskel. Det er dét, vi står for.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Vores tilgang

Udover at støtte vores medarbejdere i deres velgørende aktiviteter, påvirker vi endvidere det daglige arbejde, idet vi planlægger, projekterer og udvikler med det sigte, at sætte bæredygtighed i højsædet. I den proces, mener vi, at det er vigtigt med et rodfæstet lokalt engagement om medejerskab i gennemførselsfasen, således at ansvar og stolthed både er et bærende fundament, men også et resultat af processen.


Samfundsinitiativer

For at støtte denne proces har vi valgt at gå ind i konkrete samfunds- og velgørende projekter. Ligeledes vil vi gerne støtte unge studerende, som på sigt kan tilføje vores mål nye perspektiver og være med til at præge udviklingen fremover. Eksempelvis ved at uddele stipendier til studerende fra Canada; STEM uddannelsesstøtte til unge i Tyskland og USA; og støtte til studerende fra Storbritannien, hvoraf nogle er igang med at bygge en ny skole i Namibia. Dette er bare et lille udpluk af eksempler på samfunds- og velgørende projekter, som vi er stolte af at kunne støtte.

Se vores bæredygtighedsrapport for yderligere eksempler.

00:00 - 00:00

Vi bringer de nyeste teknologier og en innovationskultur ind i vores arbejde for at imødekomme samfundets behov for mobilitet og bæredygtighed.