Samfundsinitiativer

Vi ved, at vores løsninger vil forme morgendagens samfund. Vi stræber efter at bidrage positivt ved at pleje bæredygtige samfund, hvor vi arbejder.

Knowing our work will impact the places we live and our families for generations, we have an enormous opportunity to make a difference. That is what we stand for.
Alexandre L’Heureux President and CEO

Vores tilgang

Udover at støtte vores medarbejdere i deres velgørende aktiviteter, påvirker vi endvidere det daglige arbejde, idet vi planlægger, projekterer og udvikler med det sigte, at sætte bæredygtighed i højsædet. I den proces, mener vi, at det er vigtigt med et rodfæstet lokalt engagement om medejerskab i gennemførselsfasen, således at ansvar og stolthed både er et bærende fundament, men også et resultat af processen.


Samfundsinitiativer

Vores medarbejdere bestræber sig på at bidrage til det samfund, som de bor og arbejder i med deres tid og ressourcer. Vi er stolte af at være med til at iværksætte initiativer, som fremmer en karriere indenfor ingeniørfaget, som støtter op om ligestilling og rettigheder for LGBTQ+, samt bidrager med nødhjælp ved naturkatastrofer m.m. WSPs internationale initiativer i form af f.eks. Bridges to Prosperity og Mapathon er eksempler på, hvilken forskel vi kan være med til at gøre, når vi udnytter vores globale rækkevidde.

Se vores bæredygtighedsrapport for yderligere eksempler.

00:00 - 00:00