Samfundsinitiativer

Vi ved, at vores løsninger vil forme morgendagens samfund. Vi stræber efter at bidrage positivt ved at pleje bæredygtige samfund, hvor vi arbejder.

Knowing our work will impact the places we live and our families for generations, we have an enormous opportunity to make a difference. That is what we stand for.
Alexandre L’Heureux President and CEO