WSP er stolte af, at vi er blevet hyret til at udføre asset management for Københavns Metro. Metroselskabet ønsker at gøre Københavns Metro mere omkostningseffektiv, og de har derfor bedt WSP om at udarbejde og implementere en langsigtet strategi for vedligeholdelsen af metrosystemet.

Fremtidens tog

Den danske metro er en af verdens bedste offentlige transportsystemer, og vi er derfor meget stolte af, at WSP er blevet hyret til at udføre en objektiv tilstandsvurdering samt bistå Metroselskabet med rådgivning vedrørende asset management.

Københavns Metro har været i drift i 15 år og er kendt for høj servicetilgængelighed og kundetilfredshed. Metrosystemet har to linjer og 22 stationer og benyttes af 180.000 passagerer dagligt. 

Asset Management for Københavns Metro

WSP skal lave tilstandsvurderinger af stationsbygninger, Traffic Management Systems, bygningsinstallationer, Traction Power Supply samt rullende materiel. Formålet med projektet er at bestemme levetiden for ovenstående emner. Der skal derudover udarbejdes et forslag til, hvordan man bedst muligt varetager disse aktiver, så de får den længste levetid. Vi bruger vores erfaring fra lignende projekter rundt omkring i verden til at løse denne opgave. WSP bistår derudover kunden med rådgivning vedrørende asset management og skal hjælpe kunden med at lave en overordnet strategi for, hvordan de skal varetage deres aktiver i fremtiden.

Asset Management for Københavns Metro

Internationalt samarbejde

Projektgruppen består af medlemmer fra Sverige, Danmark og UK, og projektet er derfor et godt eksempel på, hvordan vi bruger vores internationale ekspertise på lokal plan. Gruppen er ledet af Axel Crona og Lorenzo Gallosti fra WSP’s Global Rail Advisory i Stockholm, Sverige.

Kontaktpersoner:

Axel Crona: axel.crona@wsp.com
Lorenzo Gallosti: lorenzo.gallosti@wsp.com