Vi er på vej ind i en ny æra, når det kommer til mobilitetsløsninger. Vores transport og infrastruktur kommer til at ændre sig radikalt inden for de næste 10 år, og det er derfor vigtigt, at vi sørger for at følge med udviklingen, så vi kan implementere de nye mobilitetsløsninger, når vi ønsker det. 
Der vil ske teknologiske ændringer, uanset om vi vælger at engagere os eller ej, så det handler om at være med fra starten.

Vi oplever på nuværende tidspunkt en teknologisk udvikling af vores transport og infrastruktur og WSP har derfor udarbejdet en whitepaper, som beskriver morgendagens transportmuligheder. Rapporten er en praktisk guide til kommunerne og regeringen, som skal hjælpe dem til at forstå de nye muligheder. Vi har lavet omfattende interviews med internationale eksperter inden for området, og har kombineret denne viden med vores akkumuleret erfaring fra en lang række unikke projekter fra hele verden. Vi er nemlig allerede i gang med at afprøve og teste de nye teknologier og transportløsninger, og vi hjælper allerede virksomheder og myndigheder verden over med at implementere nye forretningsmodeller og processer, som omfavner de nye mobilitetsløsninger.

Vi deler vores banebrydende resultater og viden i vores nye whitepaper, New Mobility Now, som kan downloades fra siden her. Dokumentet blev lanceret på ITS World Congress 2017 i Montreal, og er et forsøg på at bringe ny viden og nye ideer i spil.

Download her
New Mobility Now

Fem temaer

 Vores eksperter har valgt at fokusere på fem temaer, som organisationer og virksomheder kan tage udgangspunkt i, når de begynder at overveje at implementere nye transportformer. Vi forventer, at disse fem emner kommer til at spille en afgørende rolle for fremtidens transport:

 

Førerløse enheder

Førerløse biler er baseret på en automatiseret teknologi, som har været på vej frem i årtier og som i stigende grad vil påvirke alle former for transport.

 

Internetbaserede køretøjer, transportsystemer og infrastruktur

Internettet er i dag lettilgængeligt, og der er kommet nye opkoblingsmuligheder, hvilket giver os en meget detaljeret indsigt i, hvordan vi bruger vores tid. Dette betyder, at vi i langt større grad kan udregne belastningen af vores transportsystemer, og dermed beregne præcise forløb for drift og vedligeholdelse.

 

Delekøretøjer

Hvordan vi håndterer problematikken omkring delekøretøjer, kommer til at definere, hvordan vi kommer til at designe fremtidens transport. Opbygning af infrastruktur afhænger i høj grad af, hvorvidt vi er villige til at opgive individuel ejerskab over køretøjer til fordel for en overordnet deleløsning. Spørgsmålet er, om vi kan gøre mobilitet og transport til en service (Maas, Mobility as a Service).

 

Elkøretøjer

Vi begynder i større grad at benytte os af elkøretøjer, som i de sidste år har fået en bred politisk opbakning, fordi at man nu kender til de miljømæssige konsekvenser ved benzinmotorer.

 

Forretningsmodeller

Dette emne fokuserer på omkostninger og den villighed der skal til for at skabe banebrydende forandringer. Organisationer og virksomheder skal handle hurtigt, og det bliver nødvendigt at træffe afgørende beslutninger snart.

 

New Mobility Now beskriver den nuværende situation for hver af de fem emner og drøfter hvilke muligheder og udfordringer, de individuelle løsninger indebærer. Vi går derefter over til at beskrive det praktiske aspekt af processen.

New Mobility Now

Vi skal handle nu!

I WSP mener vi, at det er på tide at tage det næste skridt mod en ny form for mobilitet. Vi ønsker at udnytte de muligheder, som disse nye teknologier giver os.

Der skal ske ændringer parallelt på flere forskellige fronter, og efter vores mening, så skal der på kort sigt træffes nogle strategiske beslutninger vedrørende ovenstående emner. Vi tror på, at disse beslutninger kommer til at afgøre, om de nye mobilitetsløsninger bliver en succes eller en fiasko i Danmark på længere sigt.

 

New Mobility Now er ikke endnu et dokument, som prøver at forudse teknologiske visioner flere årtier frem. Dette er en praktisk guide, som skal hjælpe dig med at træffe fordelagtige beslutninger, som skaber mest værdi for dig og din organisation i din nuværende situation.