Er det for ambitiøst at tro, at London kan være 100% el-drevet i 2035? Vi har taget en snak med Barny Evans fra vores miljøafdeling i UK om fordelene ved en elektrificering af vores byer.

I 2014 udgav vores miljøteam i UK en rapport kaldet Powering Ahead – Fast Track to an All-Electric City, hvor de argumenterer for en elektrificering af vores byer i et forsøg på at gøre bylivet renere, roligere og bedre for alle. Nedenstående artikel er et interview med Barny Evans, som er hovedforfatter på rapporten, hvor han forklarer fordelene ved fremtidens el-byer. Rapporten fokuserer på London og en af hovedargumenterne går på, at London skal være fuldt ud elektrificeret i 2035, når det kommer til energi- og varmeforbrug samt transport.

I din rapport, som du udarbejdede for tre år siden, argumenterede du for, at London, eller for den sags skyld andre lignende storbyer, skulle sætte et mål om at være fuldt ud elektrificeret i 2035, hvilket du mener vil resultere i en reduktion af CO2-udledningen, samtidig med at det vil forbedre luftkvaliteten, reducere støjniveauet og gøre byen til en af verdens førende byer, hvilket vil tiltrække nye jobs og investorer samt skabe generel vækst. Hvilken dokumentation havde du for dette?

Ifølge vores forskning på det daværende tidspunkt var der ca. 4,250 for tidlige dødsfald hvert år i London som en direkte følge af den dårlige luftkvalitet, og én ud af fire indbyggere havde seriøst overvejet at flytte ud af byen på grund af støjen og luftkvaliteten. London blev rangeret som nummer 38 på Mercer’s liste over livskvalitet i byerne og blev dermed overgået af byer såsom Wien og Zürich, og London har desuden ikke formået at forbedre denne placering siden da. Vi regnede ud, at hvis man kunne bruge elektricitet til at forsyne og drive al transport i London, og hvis man kunne erstatte gas med el til opvarmning og køling, så ville man kunne reducere NO2-udledning, som skader vores lunger, med 37%.  Desuden ville det reducere CO2-udledningen med to tredjedele.


2035 var en ambitiøs deadline – det er mindre end tyve år frem i tiden! Er der nogen chance for, at London opnår dette? Er der nogen tegn på, at disse idéer implementeres?

I vores rapport argumenterede vi for, at det var denne vej, som indbyggerne i London ønskede at gå – i vores undersøgelse fandt vi ud af, at indbyggerne i London generelt gik ind for, at byen skulle være fossil-fri inden for de næste 20 år, de støttede op omkring en deleordning om leje el-biler og en reducering af el-regningen blev helt klart betragtet som en prioritet. Så viljen er der.

Og selvom der kun sælges et mindre antal el-biler på markedet i dag, så bliver el-bilerne stadig mere overkommelige og tilgængelige for brugerne, og regeringer over hele verden er på nuværende tidspunkt i gang med at fastsætte deres egne mål og strategier for en implementering af diverse transportløsninger baseret på el. Den britiske regering meddelte i 2017, at alle biler solgt på markedet fra 2040 skulle være elbiler, og Frankrig fulgte efter med deres annoncering, om at de agter at have afviklet al salg af benzin og dieselolie til biler i 2040, og dette er kun 5 år efter vores deadline. Volvo har udtalt, at de udelukkende vil sælge hybrid- og elbiler fra 2019. Det er kun ét år ude i fremtiden. Jeg tror personligt, at når det kommer til køretøjer og transport, så vil denne transformation finde sted hurtigere end forventet.

I forhold til at udskifte gas med el i bygninger og boliger, er det nu blevet indlysende, at varmepumper har en meget lavere kulstofintensitet end gas, og de er desuden bedre for luftkvaliteten. Det er i stigende grad ved at blive standard for nye byggerier, at de drives udelukkende på el, og vi har set nogle tilfælde i London, hvor bygningsdesignet endda er blevet ændret på anmodning af den planlæggende myndighed til at kunne varetage el-løsninger.

Siden vi lancerede vores rapport, er det desuden blevet mainstream at installere smart-løsninger, som gør det muligt at administrere og lagre energi i bygningen og sådanne tiltag vil udelukkende accelererer processen.

(Læs om fremtidens transportløsninger i vores nye white paper, 
New Mobility Now)


Fremtidens el-byer

Når vi planlægger og designer nye projekter, sørger vi for at understøtte initiativet om en by 100% drevet på el


Hvilke konsekvenser vil disse el-byer have for vores arbejde på de nye byggeprojekter? Hvad skal vi overveje, når vi planlægger og designer projekter, og hvordan kan vi bidrage til, at vi når vores ambition om en 100% el-by i 2035?

Vores ingeniører er allerede bekendt med mange af disse udfordringer og problematikker, og de ved, hvordan man kan implementere de nye løsninger. De har derfor en vigtig rolle i form af at dele denne viden med vores kunder og hjælpe dem til at se fordelene ved de langsigtede investeringsløsninger. For at komme med et konkret eksempel: I dag vil det naturlige valg til opvarmning af en bygning være en gaskedel, men hvad nu hvis vi installerede et elektrisk system i stedet for? Der er væsentlige fordele ved at benytte et alternativt system, fordele som vi for nylig beskrev i vores nye whitepaper, Delivering Cleaner Air, Carbon Savings and Lower Costs for Property Owners with Heat Pumps. Man har gennemgået bygninger over hele Europa, Asien, Canada og USA, og det viser sig, at varmepumper snarere end gaskedler og traditionelle airconditionanlæg kan reducere ventilationsomkostninger med en fjerdedel samt mindske NO2-udledningen.

De såkaldte el-bygninger indberetter lavere kulstofniveauer år efter år, da elektriciteten bliver mere effektivt og generelt har et lavere kulstofindhold. Hvis du installerer en gaskedel eller en kraftvarmemotor, som har en levetid på ca. 20 år, så vil dette blive opfattet som værende en dårlig beslutning om 10 eller 15 år (nogle vil måske mene, at det allerede er en dårlig beslutning på nuværende tidspunkt), når din kunde er tvunget til at indberette høje udledningsniveauer. Indbyggerne i byerne klager generelt over, at deres hjem overophedes i sommermånederne og man oplever hovedsageligt dette problem i de nyere boligbyggerier. Elektricitet er den eneste realistiske løsning for fremtidige kølesystemer. Og hvis vi vil have frisk luft, så vil en elektrificering af byerne samtidig betyde, at vi kan begynde at åbne vores vinduer, da gaderne vil være roligere samt køligere på grund af den reducerede varmeudledning fra bygninger og køretøjer.  

Dette er et emne vi udforsker nærmere i vores rapport fra 2015, Overheating in Homes.  

Noget andet, som man bliver nødt til at overveje, er den stigende efterspørgsel af energi. I fremtiden vil der være et behov for at have ladestationer til el-biler som en inkorporeret del af bygningerne. Dette vil øge efterspørgslen af energi, så det er vigtigt, at vi designer bygningen, så den kan imødekomme og varetage de fremtidige krav, som naturligt vil blive implementeret i takt med det stigende energibehov. Man bliver nødt til at overveje, hvilket udstyr der skal implementeres, hvilke muligheder man har for at opbevare og lagre energi samt hvordan man bedst muligt implementerer intelligente energisystemer som virker.  

Man bliver også nødt til at overveje, hvordan en elektrificering af byerne vil påvirke måden vi planlægger og designer vores bygninger på. Hvis gaderne bliver renere og mindre støjende, får vi mulighed for at placere boliger i områder, der på nuværende tidspunkt anses for at være alt for støjende og forurenede. Der vil være mulighed for flere åbne rum og fortovscaféer, end vi ser i dag. Og integrerede systemer til for eksempel opladning af biler skal indtænkes tidligt i planerne for nye byggerier og byplaner.

Fremtidens el-byer

Den forskning som du nævner og de anbefalinger du kommer med i rapporten er primært rettet mod kunder i UK, men disse idéer gælder formentlig også for andre dele af verden? Har du planer om at udgive andet materiale?

Absolut! Vi fokuserer især på, hvordan vi genererer, opbevarer og bruger energi verden over. WSP er involveret i alle aspekter af processen fra energiproduktion til brug og opbevaring af energi. Vi tilbyder selvfølgelig vores kunder en lang række tekniske projekteringsydelser, men vi er samtidig eksperter i kraftværker, vedvarende teknologier og intelligente energisystemer og ledningsnet. Vi kan derfor udarbejde integrerede energiløsninger, som er baseret på viden fra en række fagområder. Vi oplever, hvordan klimaændringer og urbanisering sætter vores byer under pres ved at udfordre vores generelle levestandarder. Vi mener, at rapporter som denne giver os en unik mulighed for at italesætte problemstillinger og komme med konkrete løsningsforslag. Og jeg mener ikke, at nogen af vores konkurrenter har formået at levere en lige så klar vision, for hvordan sådanne problematikker vil påvirke vores fremtidige byer og samfund. Det gør, at vi skiller os ud fra de andre.

 

Du kan downloade de omtalte rapporter nedenfor:

Delivering Cleaner Air, Carbon Savings and Lower Costs for Property Owners with Heat Pumps

Powering Ahead – Fast Track to an All-Electric City

Overheating in Homes