WSP står for granskningen af det planlagte højspændningsledningsprojekt i Jylland

WSP bekræfter Energinets konklusion om, at kun 26 km af en 170 km højspændingsforbindelse i Jylland kan graves ned.