WSP står for granskningen af det planlagte højspændningsledningsprojekt i Jylland

WSP bekræfter Energinets konklusion om, at kun 26 km af en 170 km højspændingsforbindelse i Jylland kan graves ned. 

På baggrund af WSP’s ekspertvurdering, konkluderede Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), at Energinet har ret i sin vurdering af, at det kun er muligt at nedgrave 15 procent, svarende til 26 km, af den i alt 170 km lange højspændingsforbindelse, der skal gå fra Holstebro gennem Ringkøbing-Skjern, Esbjerg og ned til den dansk-tyske grænse.

Denne vurdering i WSP’ rapport, blev af ministeren fremlagt på et pressemøde i Esbjerg d. 17 december. Baggrunden for en vurdering af Energinets konklusioner, var for at imødekomme kravet fra borgere og politikere i de berørte områder, om en uvildig ekspertvurdering.

I denne forbindelse var det Energistyrelsen, der havde ansvaret for det udbud, der skulle finde frem til de mest kompetente internationale eksperter, der skulle foretage den uvildige undersøgelse af Energinets tekniske redegørelse. Og som bekendt tilfaldt opgaven WSP.

WSP sendte deres uafhængige rapport til Energistyrelsen den 10. december 2018. I rapporten hedder det bl.a., udover en række tekniske forhold, at WSP er enig med Energinet om, at ’skubbe grænsen i forhold til globale erfaringer med kabellægning’, - et perspektiv på innovative og bæredygtige løsninger. Energistyrelsen har i processen fungeret som bindeled i forbindelse med korrespondance og møder mellem Energinet og WSP for at sikre, at Energinet udelukkende leverede teknisk-fagligt input og ikke kunne påvirke WSP’s konklusioner og vurdering.

Om Energinet: Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.