Danmarks store byer bliver større, befolkningstætheden stiger og nye byområder skyder frem. Det gælder også på globalt plan, hvor FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, fokuserer på fremtidens byområder, der til stadighed oplever enormt pres på klima, energi og ressourcer. 

David Symons, Direktør for Bæredygtighed i WSP kommer med sit bud på, hvordan vi bygger en bæredygtig fremtid

Danmark har skrevet under på FN’s 17 verdensmål frem mod 2030, hvor det estimeres at der de næste 50 år, på globalt plan, vil blive bygget samme mængde bygninger, som der er blevet bygget i hele verdenshistorien. Derfor har byggeriet et rigtig stort ansvar, når det drejer sig om byudviklingen, energiforbrug, cirkulær økonomi og meget mere.

Licitationen – Byggeriets Dagblad havde i samarbejde med Bygherreforeningen arrangeret Building Awards 2018, hvor rammerne for dette efterårstema ”FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling”, fandt sted på Langelinie Pavillonen med over 300 gæster, fredag d. 9 november.

Flere prominente personer fra forskellige virksomheder, stillede sig for lidt over en uge siden op på talerstolen med fælles ambitioner om at designe bygninger, der imødegår fremtidens behov og klimaændringer. David Symons, direktør for Bæredygtighed i WSP, var en af dem, som kom med sit bud på, hvordan WSP vil implementere en række tiltag inden for byggeri, med det for øje, at det bliver en integreret del af WSP’s måde at arbejde på i dag, men som også lever op til fremtidens forventninger, på baggrund af WSP’s Future ready program. Future Ready har til formål at undersøge fremtidige trends og tendenser fra hele verden.

Læs mere om WSP's Future Ready program her
img-David

Realdania By og Byg vinder prisen som årets Bygherre for opførelsen af BLOX

Som en del af Building Awards blev der om aftenen afholdt gallamiddag, hvor der i alt blev uddelt 11 Awards til virksomheder inden for det danske byggeri, mod et grønnere og mere bæredygtigt byggeri.

Her kunne Realdania By og Byg bryste sig med Boligfonden Kubens Bygherrepris for opførelsen af BLOX, hvor WSP’s kontor har til huse. I bedømmelsen blev der lagt vægt på de bygge- og anlægsprojekter, der flytter grænser ved at udfordre de gængse dogmer og sætte nye standarder for anvendelsen, hvilket Realdania By og Byg i særlig grad havde formået at lykkes med. En del af rosen var endvidere baseret på, at Realdania By og Byg havde skabt et erhvervsmæssigt knudepunkt for arkitektur, design og byggeri.

img-building-award