I sidste uge deltog vores BIM-ekspert, Dennis Christiansen, i et temamøde i BLOXHUB, hvor man tog afsæt i Transport-, bygnings- og boligministerens udspil til ny strategi for det digitale byggeri. Målet var at skabe en dialog omkring, hvordan vi styrker anvendelsen af digitale arbejdsmetoder i byggebranchen. For nu er det vist på tide, at vi begynder at udnytte de digitale muligheder for alvor!

Kan et nyt politisk udspil for alvor sætte gang i det digitale byggeri?

Temamødet tog afsæt i transport-, bygnings- og boligministerens udspil til en ny strategi for det digitale byggeri, med fokus på hvorledes byggebranchen kan styrke anvendelsen af digitale arbejdsmetoder.

"En strategi for det digitale byggeri kan være et fint afsæt for nye initiativer og etablering af et mere forpligtende og handlingsorienteret samarbejde i branchen. Men hvordan omsætter vi strategien til handling, der reelt flytter digitaliseringsniveauet? Og hvordan løfter vi anvendelsen af digitale arbejdsmetoder til et højere niveau samt sikre anvendelse af data på tværs af byggeriets mange forskellige aktører?”

Med dette oplæg var debatten skudt i gang, og efter en indledende introduktion fra selveste vicedirektøren i Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, Lise Aaen, tog et ekspertpanel fra vores branche hul på en åben dialog omkring emnet.

For hvordan er det egentlig gået i branchen, siden der i starten af 00’erne blev udviklet en strategi for digitalt byggeri, som senere dannede grundlag for IKT-bekendtgørelsen? De store aktører er godt med lige fra bygherre, arkitekt og ingeniør til entreprenøren på pladsen. Men skaber det værdi på tværs af branchen? Og hvad med de små og mellemstore virksomheder. Er de med?

Det korte svar er nok: Nej! 

Der er tendens til siloeffekt, hvor hver faggruppe eller ligefrem hver virksomhed arbejder med hver sin struktur, hvilket i mange år har skabt grundlag for et dårligt samarbejde på projekter og resulteret i konflikter, forsinkelser og budgetoverskridelser.


Digitalt Byggeri - Next Level

Foto: Suzanne Lassen


Fælles forståelse og fælles handlingsplaner

Det lader til, at tiden er kommet til, at alle gerne vil samarbejde mere og bedre, hvis vi skal tro på, hvad deltagerne fra mødet i sidste uge fortalte. Holdningen er klar: Vi skal hjælpe hinanden og skabe en fælles forståelse og en fælles handlingsplan for, hvordan vi bruger digitalt byggeri mere effektivt til at skabe fælles værdi på tværs af værdikæden i branchen. 

WSP er klar til at indgå i dette samarbejde.


Den nye strategi består af 18 initiativer fordelt på fem overordnede indsatsområder:  

  • Bedre udnyttelse af digitale værktøjer 

  • Åbne formater og fælles standarder  

  • Bedre udnyttelse af data 

  • Digitale kompetencer til hele værdikæden 

  • Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

Du kan læse mere om emnet her på Transport-, Bygnings- og Boligministeriet: www.trm.dkimg-dennis-lund

Dennis Lund Christiansen, BIM Manager 

Dennis er ansvarlig for BIM i WSP Danmark, og har skrevet ovenstående tekst ud fra hans deltagelse i temamødet i BLOXHUB.
 

Ønsker du at høre mere omkring, hvad WSP kan tilbyde af digitale ydelser? 

Tlf: +4531680366

Mail: [email protected]