Samarbejde med kommuner i innovationsprojekt

WSP deltager i innovationsprojektet Den Regionale Datahub. Her samarbejder 20 kommuner bruge data til at fremme intelligent byudvikling, øge borgernes livskvalitet og samtidig skabe grøn vækst.


Årstidsmæssige variationer i grundvandsbalancen

Øget brug af data giver bedre oversigt over LAR-anlæg