Ny digital tilbudsfase skaber større værdi for bygherre

I samarbejde med Arkitema Architects og Aarsleff har Orbicon udviklet en proces, som gennem en fælles digital platform skal skabe et stærkere samarbejde i byggeprojekters tilbudsfase.

Der har i mange år manglet en gennemtænkt, konkret styring og samarbejdsproces i tilbudsfasen. I arbejdet med at skabe større gennemsigtighed, bedre dialog og mere værdiskabelse i tilbudsfasen i totalentrepriser har Orbicon, Arkitema Architects og Aarsleff i samarbejde udviklet et nyt procesværktøj. 

I tilbudsfasen arbejder arkitekter, entreprenører og ingeniører stadig på forskellige platforme og med forskellige udgangspunkter. Derfor har Orbicon, Arkitema og Aarsleff sat sig sammen for at skabe et procesværktøj, der skal gøre samarbejdet i tilbudsfasen mere systematisk. Formålet med samarbejdet er at definere indholdet af projektdeltagernes fælles BIM leverance og deres Revit-model, hvilket sker gennem fem beskrevne projektstader fra analyse til endelig kalkulation. 

"Gennem udviklingsperioden for værktøjet har der været et utroligt stort engagement fra alle medvirkende parter til at bidrage. Vi har sammen fået belyst, hvad der er vigtigt for den enkelte part i hver periode af tilbudsfasen, så de øvrige parter kan være med til at skabe den rette information på det rette tidspunkt. På den måde er håbet at kunne skabe en klarhed over tilbudsfasen for alle parter, der sikrer leverancerne og i sidste ende skaber et tværfagligt gennemarbejdet og holistisk projekt til glæde og gavn for både os og bygherre.” siger Kasper Niebe Elmholdt, civilingeniør, bærende konstruktioner i Orbicon. 

Bedre dialog giver bedre planlægning

Et af de primære mål med værktøjet er at gennemgå alle krav i tilbuddet og efterfølgende tilpasse den endelige procesmodel for at konkretiserer tilbudsarbejdet fra start og skabe større værdi for alle parter. 

Med udgangspunkt i en enighed i processen og det fremadrettede arbejde i en fælles 3D-sky, grundet den tidlige dialog er det enkelt for ingeniøren, entreprenøren og arkitekter at snakke sammen og skabe fremdrift i tilbuddet. Det vil betyde flere effektive timer på udførelse af et tilbud på en opgave. 

”Der gemmer sig stadig et stort potentiale for værdiskabelsen i udvikling af bygge- og anlægsprojekter. Det der mangler er en konkret og brugbar samarbejdsmodel og procesværktøj, vi kan bruge fra dag ét, når vi samarbejder på tværs af organisationerne, som vi gør i Aarsleff, Orbicon og Arkitema, fx i totalentrepriser. Vi har skabt et dialogbaseret procesværktøjet også er blevet til via dialogbaseret samarbejde og vidensdeling mellem en række af vores dygtige kollegaer. Det er meget konkret og målet er at øge værdiskabelsen, når vi sammen skaber projekter for bygherrerne” siger VDC Group Manager i Aarsleff, Christian Østen Rasmussen.

En fælles tilgængelig BIM 3D-model

Rammen for samarbejdet er en fælles tilgængelig BIM 3D-model, der ligger i skyen, og således er tilgængelig for projektdeltagerne under hele forløbet. Projektstaderne er disponeret, så kalkulationer og analyser kan påvirke beslutningsprocessen, hvorved projektforløbet bliver så effektivt som muligt. Ved at tilrettelægge processen omkring VDC og BIM design, er det muligt at samle ressourcer og beslutningstagere på kritiske tidspunkter og fokusere på de fælles ressourcer om værdiskabelse og kvalificerede, datadrevne beslutninger.