Orbicon A/S har lige afleveret årsregnskab for 2019. Trods en grundlæggende sund forretning trækker afslutningen på et enkelt projekt årets resultat ned, så det ender på -11 mio. kr.

En grundlæggende sund forretning

De enkelte divisioner har klaret sig godt. Miljødivisionen er vokset med ca. 10 % i antal medarbejdere og ender med et rigtig pænt resultat.

Resultatet for Forsyning og Infrastruktur er også godt, når man ser bort fra det enkelte projekt, der trækker ned. ”Vi har godt fat i markedet inden for klimatilpasning og ser store muligheder for vækst inden for infrastrukturdelen”, siger administrerende direktør Per Christensen.

Byggeridivisionen har også klaret sig godt, og der er i løbet af året afsluttet en del ældre problemsager. Ligeledes er der kommet nye markedskonforme konsulentydelser til som brandrådgivning og commissioning, hvilket også har været med til at styrke forretningen.

I Grønland har Orbicon Arctic oplevet en vækst i omsætningen på næsten 22 % i forhold til året før, og virksomheden har generelt godt fat i det lokale marked.

Lokal og global

Generelt faldt omsætningen og antallet af medarbejdere i 2019. Det skyldes blandt andet, at medarbejderne fra Orbicon i Sverige er overgået til WSP i Sverige. Men virksomheden er nu begyndt at vokse igen i Danmark.”Vi har ansat flere nye medarbejdere og omsætningen stiger, så det viser gode takter for 2020. Vi begynder også at se resultaterne af at være en del af en global virksomhed med omfattende specialistviden. Nu kommer vi i betragtning til de helt store projekter, og det er også en del af grunden til, at vi vokser”, siger Per Christensen. ”Vi kommer i år til at satse på at blive større i kraft af vores lokale tilstedeværelse kombineret med de internationale ressourcer vi har til rådighed i hele WSP”, fortsætter han.

Orbicon blev i september 2019 købt af den internationale rådgiverkoncern, WSP, og skifter navn til WSP Danmark A/S i løbet af efteråret 2020.


2019  2018  2017  2016  2015 
 Årets resultat  -11  2  -63  3  21
 Omsætning (mio. kr)  424  475  487  522  487
 Medarbejdere  445  527  586  579  519