Filterbeton er en permeabel beton, der kan filtrere og nedsive regnvand. Den vil bruge mindre co2 end normal beton, og man kan bruge nedknust beton til at lave materialet. Den lyse farve kan også mindske ophedningen af byer om sommeren. Nyt udviklingsprojekt er i gang med at undersøge og udvikle filterbeton til det danske marked.

Jeg ser et stort potentiale i filterbeton. Dels på grund af den evne det har til at tilbageholde miljøfremmede stoffer, inden de siver ned til grundvandet, og dels fordi det har det nogle strukturelle fordele, sammenlignet med de permeable belægninger, som vi anvender i Danmark i dag.
Kristofer Volsing Orbicon | WSP

Videreudvikling af drænbetonteknologi

Filterbeton er en overfladebelægning til lokal håndtering af regnvand. Via sin indre, porøse struktur sikrer filterbetonen effektiv nedsivning af overfladevand samt filtreringseffekt til vandrensning og minimering af tilstopningsrisiko. Filterbeton er baseret på en videreudvikling af drænbetonteknologi, der til trods for potentialet som en effektiv og bæredygtig LAR-løsning, kun ses anvendt få steder i verden. Dette skyldes primært manglende viden og erfaringer.

 

"Med filterbeton er målet at tilbyde en belægningsløsning, der kan indgå i et holistisk samspil med byens øvrige vandhåndtering, hvor krav til vandforsinkelse, bortledning og nedsivning skal tilpasses de lokale krav og muligheder", forklarer Gitte Normann Munch-Petersen.

img-filterbeton