Mød Louie – Danmarks første forureningshund

Hunden Louie er specialtrænet i at finde selv meget små mængder af klorerede opløsningsmidler i jorden, og kan derfor hurtigt opsnuse og lokalisere forureningskilder, uden at der skal foretages boringer. 

Hunden lokaliserer kilden

Louie skal hjælpe med hurtigt og effektivt at lokalisere forureningskilderne. I dag borer man ned mange steder i et område for at lokalisere forureningen, og nogle gange er det næsten umuligt at finde kilden, fordi man ikke lige rammer det punkt, hvor den er lokaliseret. Her er det meningen, at Louie skal komme og finde det sted, man skal bore ned for at finde forureningskilden. Andre gange kan man spore en forurening i drikkevandet, men kender ikke forureningskilden. Her kan Louie afsøge større områder og finde ud af, hvor man skal lede. Louie er også trænet i at finde, hvor der slipper usunde dampe ind i bygninger, hvis de fx ligger oven på en forureningskilde. Derefter kan man tætne bygningen, der hvor dampene slipper ind, og ventilere under gulvet, så man kan opholde sig i bygningen uden at udsætte sig for sundhedsfare. De klorerede opløsningsmidler er giftige både hvis de kommer i drikkevandet og på dampform, hvis de slipper ind i bygninger. Forureningen der blandt andet stammer fra renserier og virksomheder der har brugt stofferne til affedtning af metalemner, er en af de alvorligste forureningskilder i landet. 
img-loui-og-mette
Vi har trænet intensivt gennem næsten et halvt år, og Louie reagerer på koncentrationer, der ligger langt under grænseværdierne. Faktisk er koncentrationerne så små, at vi ikke en gang ville kunne måle og registrere dem. Hundens næse er et ekstremt fintfølende måleinstrument
Mette Algreen Nielsen Civilingeniør og PhD i jordforurening

Ingen fare for hunden

Det skal lige siges, at Louie nyder at gå på arbejde og glæder sig til hver en opgave. Han lider ingen overlast da koncentrationerne er meget små, og det er i meget kort tid, han udsættes for dem. Louie har faktisk også en uddannelse som bombehund i bagagen, og han og Mette Algreen Nielsen har til tider haft en bibeskæftigelse med at undersøge fx krydstogtsskibe. Men nu er han blevet omskolet til at kunne spore forurening, så han i højere grad kan komme til at bruge sin fine næse. Louie er uddannet gennem specialhundetjenestefirmaet Danminar. 

Når to bliver til tre

Louie fik i sidste uge en ny kollega, da hunden Kira bestod de indledende prøver og dermed blev færdiguddannet forureningshund. Der har været stor efterspørgsel efter Louie, og Mette fik derfor udvidet sit team med en ekstra hund, som gør, at metoden bliver endnu mere effektiv. De to hunde motiverer nemlig hinanden til at snuse endnu mere præcist, og mens en hund hviler, kan den anden søge. 
img-kira-og-louie