Konflikthåndtering fra Jordanfloden til Gudenåen

Klimaforandringer giver oversvømmelser, og det resulterer i interessekonflikter, som kan være vanskelige at håndtere.

Klimaforandringerne sætter store økonomiske, natur- og miljømæssige interesser på spil. En ny erhvervs-ph.d. skal gå ind og kortlægge de forskellige interessenter, inddrage og udvikle nye metoder til samskabelse, så investeringer i klimatilpasning kan skabe lokale værdier og udvikling.

Miriam Jensen står for erhvervs-ph.d.’en som udføres i samarbejde med Aalborg Universitet, Skanderborg Forsyning, Coast to Coast fra Region Midtjylland og Orbicon | WSP, støttet af Innovationsfonden.

Hun har en Master i Human Security fra Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. har arbejdet med miljømæssig fredsopbygning og konflikthåndtering mellem Jordan, Palæstina og Israel i forhold til Jordanfloden.

Nogle af disse erfaringer vil hun bruge i Danmark, hvor der også kan opstå interessekonflikter, særligt i forbindelse med klimaforandringer og delte vandoplande, såsom Gudenåen, hvor man har set kraftige oversvømmelser.

Deltager i konkrete projekter

”Målet er at finde nye veje med fokus på samskabelse og medejerskab, og det glæder jeg mig til at komme i gang med.”, siger Miriam Jensen
”Jeg kommer til at deltage i konkrete projekter omkring Gudenåen og byudvikling i Skanderborg og vil her være med til at skabe konkrete forandringer i projekterne - det er aktionsforskning”, fortsætter hun.

Hendes ph.d. har titlen "Innovativ klimatilpasning i konfliktfyldte vandoplande: Udvikling af resiliente lokalsamfund og socio-økologiske systemer igennem nye adaptive metoder til klimatilpasningsprojekter."

Hovedformålet er at udvikle viden og metoder til helhedsorienterede løsninger for vandsystemer, som er berørt af klimaforandringer. Ph.d.´en arbejder her særligt med at finde værktøjer og løsninger på interessekonflikter på tværs af land og by. Ph.d.’en vil tage udgangspunkt i klimatilpasning af dels Gudenå-systemet og dels urbane projekter i Skanderborg Forsynings område.

img-Miriam

Miriam Jensen

Gudenåen som case

Der er mange interesser og værdier på spil i vandoplande, og særligt Gudenåen, som er Danmarks længste vandløbssystem, er et godt eksempel. Med klimaforandringernes indtog, kan vi forvente at se samme scenarie udspille sig andre steder de kommende år, og her vil erfaringerne fra Gudenåen kunne bruges.
Ph.d.'en undersøger ikke kun åbne landområder, men har også fokus på det urbane og byudvikling.

”Vi ser en relativt stor vækst i bl.a. Skanderborg og Ry, og byudviklingen skal også håndteres i forhold til de øgede regnmængder. Her kommer Miriam også på banen i forhold til samskabelse og det at undgå at opbygge konflikter”, fortæller Peter Sig Kristensen fra Skanderborg Forsyning.

Både Aalborg Universitet og Orbicon | WSP ser frem til at udvikle viden og værktøjer inden for området.

”Det er forskningsmæssigt interessant at skabe viden om og styrke de kortlægningsværktøjer, som vi bruger i dag, så de i højere grad inkluderer bl.a. sociale og naturmæssige hensyn og bliver mere dialogorienterede og rettet mod en mere bæredygtig fremtid.”, siger Birgitte Hoffmann, der er hovedvejleder fra Aalborg Universitet.

Der er et stor behov for innovation på dette område både i Danmark og globalt.

”Klimaforandringerne udfordrer den måde vi anvender arealer og forvalter vand på i det åbne land, langs kysterne og i vores byer. Vi skal blive bedre til at se ind i fremtiden og involvere de mange interesser i løsninger, som er bæredygtige.”, siger Peter Bassø Duus fra Orbicon | WSP.

Før sin ph.d. arbejdede Miriam Jensen med værdikortlægning i forbindelse med Gudenåen for Coast 2 Coast under Region Midtjylland.

”Jeg ser frem til, at Miriam kan fortsætte med sit bidrag til at forene Coast To Coast Climate Challenge og helhedsplanen langs Gudenåen ved bl.a. ved at bringe værdikortlægningen ind. Det kommer til at kvalificere debatten om benyttelse og beskyttelse i forbindelse med klimatilpasningen”, siger Henrik Vest Sørensen for Region Midtjylland.