Verdens største gokartbane skal ligge i Høje Taastrup

Orbicon skal i samarbejde med Gråkjær og Dreyer Arkitekter skabe en ny, klimavenlig gokartbane i Høje Taastrup, der med sine 10.050m2 bliver verdens største.  

En klimavenlig gokartbane

Det er ikke kun størrelsen på Racehall-banen, der gør projektet imponerende. Det 10.050m2 store byggeri skabes med et fokus på klimaet, hvilket eksempelvis ses i hvordan bygningens tag kommer til at være dækket af solceller, der skal give energi til hallens faciliteter, der foruden gokartbanen også inkluderer en restaurant og et konferencecenter. Desuden anlægges der omkring hallen en eng og et LAR-bassin, der skal opsamle regnvand, så det ikke overbelaster de lokale kloakker. Regnvandet vil sive ned i jorden og skabe liv, mens nye blomster plantes på engen for at skabe et flot landskab og større biodiversitet i området.  

Skal stå færdig i 2019

Racehall kommer til at ligge i krydset mellem Roskildevej og Bondevej i Høje Taastrup, ganske tæt på Orbicons domicil. Byggeriet forventes at påbegyndes i starten 2019, hvor banen opføres som en stor rundbuehal med store limtræsspær og en facade af sandwichpaneler. I byggeriet er alle betonelementer Ferrari-røde, der skal signalerer spænding og fart over feltet. Racehall forventes at stå klar i november 2019.