Sikker genåbning af arbejdspladsen

Danmark er nu i gang med at genåbne en del af de arbejdspladser, som har været lukket ned. Men alt er slet ikke som det plejer, og der er en masse nye forholdsregler, man skal tage.

En anden hverdag

Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgivere en pligt til at indrette og planlægge arbejdspladsen på en måde, så risikoen for smitte forebygges så effektivt som muligt. Noget der naturligvis er i alles interesse. På den anden side skal man også have en hverdag til at fungere på den bedst mulige måde, da der kan gå mange måneder, inden vi kan vende tilbage til mere normale tilstande.

Implementering af retningslinjer

Myndighederne har udstukket nogle overordnede retningslinjer, som alle skal følge. Der er imidlertid en stor opgave i at få dem implementeret på den enkelte arbejdsplads og mange spørgsmål der skal findes svar på. Her er blot nogle eksempler.

 • Hvordan minimerer vi medarbejdernes risiko for smitte på vej til og fra arbejdet?
 • Hvordan indretter vi indgangspartier så alle får vasket eller sprittet hænder uden at der sker sammenstimlen?
 • Hvor mange kan der være på arbejde samtidig hvis myndighedernes afstandskrav skal overholdes?
 • Kan vi indrette arbejdspladserne på en anden måde, så flere kan være på arbejde?
 • Hvem skal fortsat arbejde hjemme og hvordan beslutter vi det?
 • Hvad med medarbejdere der helbredsmæssigt er særligt udsatte?
 • Hvordan med arbejdsstationer med skiftende brugere?
 • Hvordan sikre vi imod kontaktsmitte ved fx tekøkkener, gelændere og toiletter?
 • Hvordan kan vi optimere rengøringen med henblik på at reducere risikoen for kontaktsmitte?
 • Hvordan skal kantineordningen fungere?
 • Hvordan holder vi møder internt og eksternt? Hvad er ok, hvad er ikke?
 • Kundebesøg og forretningsrejser. Hvordan beskytter vi medarbejdere og kunder?
 • Hvordan fungerer vores ventilationsanlæg? Er der en grad af recirkulation fx fra roterende varmevekslere? Hvilke filtre sidder der i anlægget? Udgør det en risiko?
 • Hvad er proceduren når en medarbejder får symptomer, der kan skyldes covid-19 smitte?

Med 50.000 medarbejdere fordelt over det meste af verden er det naturligvis spørgsmål som WSP arbejder med både for sig selv og sine kunder. I det danske Orbicon | WSP trækker vi både på de internationale og på de danske erfaringer, samt på myndighedernes anbefalinger. Men naturligvis også på vores mange års erfaringer med indeklima, arbejdsmiljø og hygiejne. Vi er samtidigt autoriserede arbejdsmiljørådgivere og kan derfor sikre, at den rådgivning, som vi giver, sker indenfor arbejdsmiljølovens rammer.

Få hjælp til at sikre arbejdspladsen

I kan bruge os til sparring og konkretisering af jeres egne planer. Vi kan gennemgå arbejdspladsen og udpege risikopunkter og berøringsflader, og vi kan hjælpe med forslag til nye procedure, arbejdsgange og indretning. Husk at det vigtigste element er om det lykkes at få medarbejderne til at ændre vaner. Det kræver ikke bare information og god kommunikation, men også de rigtige signaler og synlighed. Fx synlige markeringer på punkter, som mange rører ved – det kan være håndtag og kaffemaskiner og skal der være mulighed for håndvask eller håndsprit de rigtige steder.

Vi kan hjælpe jer sikkert i gang igen.