Verdens største testanlæg til bæredygtig slambehandling

Se videoen om, hvordan vi lige nu er ved at teste verdens største testanlæg til bæredygtig slambehandling i Kalundborg.

Vi er lige nu ved at starte verdens største testanlæg til bæredygtig slambehandling i et slammineraliseringsanlæg i Kalundborg. Med Fors A/S i spidsen som projektejer, er projektet et partnerskab mellem Fors A/S, Kalundborg Forsyning og WSP Danmark som rådgiver. 

Vi forventer, at det varmere klima i drivhuset vil optimere slamafvandingen og selve slammineraliseringsprocessen. 

Nedbrydningen af miljøfremmede organiske stoffer undersøges med henblik på en øget anvendelse af slam til gødningsformål. Dette er værdifuldt for udbringningen af slam på landbrugsjord.

Vi forventer, at slammineraliseringsanlæg i drivhuse kan bidrage til et nedbringe aftrykket på klima og miljø. 

 Klik på linket her eller billedet herunder og se video om testanlægget 

thn_slam-testanlag