Thor - Danmarks største havvindmøllepark

Marinbiologer fra Orbicon | WSP er taget til søs for at lave miljøundersøgelser i forbindelse med den kommende havvindmøllepark, Thor. 

Danmarks største havvindmøllepark kommer til at ligge i Nordsøen ca. 20 km ud fra Thorsminde i Nordvestjylland.

Her sætter Orbicon | WSP undervandsmikrofoner (pods) op til at optage marsvinenes kliklyde, der skal fanges fisk, optælles pattedyr fra fly og en undervandsrobot (ROV) skal bruges til at registrere liv på havbunden. Forundersøgelserne til Danmarks største havvindmøllepark, Thor, er godt i gang, og Orbicon | WSP står for at undersøge flora og fauna, fisk og fiskeri samt havpattedyr i samarbejde med tyske Bioconsult.

Ny proces

”Vi lægger vægt på, at undersøgelserne er grundige og gedigne og giver et retvisende billede af de eksisterende miljøforhold på havet. Forundersøgelserne vil også danne grundlag for en kommende VVM og indgå i udbuddet om den ny havvindmøllepark”, siger Margot Møller Nielsen, der er projektleder i Energinet.

Der vil ikke forelægge en fuld VVM-redegørelse, når havvindmølleparken bliver udbudt, men havmølleejeren skal selv udarbejde VVM-redegørelsen på baggrund af det konkrete projekt og de forundersøgelser der foreligger. Det er idéen, at det kan eliminere en del usikkerheder og gøre den efterfølgende proces hurtigere og mere effektiv. 

De grundige forundersøgelser skal også være med til at give den bedste pris for at opstille vindmølleparken, der med sine mindst 800 MW kommer til at levere strøm til mindst 800.000 husstande og bliver Danmarks største. 

Optagelser af marsvin

Undersøgelsen af havpattedyr er allerede gået i gang, og Orbicon | WSP har for nyligt været ude for at sætte udstyr op til at optage klik-lyde fra marsvin. Undervandsmikrofonerne optager kliklyde for at måle hvor og hvornår marsvinene er i de forskellige områder. 

”Man kan genkende de individuelle marsvin på deres klik, og det betyder, at vi ved om det er det samme marsvin, der kommer tilbage eller om området bruges af mange forskellige marsvin” fortæller Jan F. Nicolaisen, der er marinbiolog og markedsansvarlig i Orbicon | WSP. 

Sammen med flytællinger giver det et solidt datagrundlag for antallet af marsvin og deres bevægelser. Undersøgelsen af havpattedyr påbegyndes i december, mens undersøgelsen af havbund og fisk går i gang i foråret.

Thor havvindmøllepark er den første af de tre havmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018. Havvindmølleparken forventes at stå klar senest i 2027. Orbicon | WSP er underrådgiver for Rambøll i forhold til at levere undersøgelserne af havbundens flora og fauna, havpattedyr og fisk og fiskeri.