Vi hylder de kvindelige ingeniører men får de løn som fortjent?

De kvindelige ingeniører er næsten i flertal inden for miljøområdet, men i det store hele går de glip af både magt og penge i forhold til de mandlige kolleger.

 I dag er det International Women in Engineering Day 2020 – mærkedagen skal blandt andet gøre opmærksom på, at vi skal sørge for at have nok kvinder inden for ingeniørfaget. Men nogle linjer inden for ingeniørfeltet er faktisk populære blandt kvinder og har været det længe – blandt andet miljøingeniør.

Anette Andersen er seniorprojektleder i Orbicon | WSP, og blev uddannet som civilingeniør fra Aalborg Universitet i 1991.

- Jeg læste til civilingeniør i anlægsteknologi og miljø, og på studiet var i hvert fald omkring halvdelen af os kvinder, siger Anette Andersen.

I de nye årgange af miljøingeniører er der også en høj andel af kvinder, så det er en vedholdende tendens.

- Der hvor der især mangler kvinder er inden for fx IT. Jeg synes, det er ærgerligt, at kvinder ikke synes, at dette er spændende, siger Anette Andersen

I dag arbejder hun med vandforsyning og jordforurening, og hun har netop haft 25 års jubilæum i Orbicon | WSP.
img-Anette
Det er ikke kønnet der bestemmer om du får ansvar og opgaver. Vi har også kvinder der tager fat og tager på feltarbejde helt på lige fod med mændene.
Anette Andersen Seniorprojektleder

Lige muligheder i hverdagen, men strukturelle problemer

- Jeg føler på ingen måde, at der bliver gjort forskel på kvinder og mænd i det daglige arbejde. Det er ikke kønnet der bestemmer om du får ansvar og opgaver. Vi har også kvinder der tager fat og tager på feltarbejde helt på lige fod med mændene.  

Anette Andersen er også medarbejderrepræsentant i Orbicons bestyrelse, og selvom hun synes, at virksomheden generelt gør det godt, påpeger hun nogle strukturelle problemer, som gør sig gældende – både i Orbicon | WSP og i andre virksomheder.

Der er generelt ikke ligeløn for det samme arbejde for mænd og kvinder, og det synes jeg, at der bør rettes op på, siger hun. Derudover påpeger hun, at der stadig mangler kvinder i ledelsesfunktioner.

- Vi har lige fået en kvindelig økonomidirektør, og det synes jeg er godt. Vi har også fået flere kvindelige afdelingschefer, men kvinder er stadig underrepræsenteret i ledelsesfunktioner.

Det er noget der anerkendes i direktionen og ifølge administrerende direktør Per Christensen bliver der arbejdet på, hvordan lønforskellen udjævnes og på at få flere kvinder i ledelsen.

- Vi vil ikke være med til at forskelsbehandle, så vi skal finde ud af, hvordan vi bekæmper de underliggende strukturelle problemer på en fornuftig måde, siger Per Christensen.

Per Christensen er meget opmærksom på, at der er lønforskelle, og der har derfor været en særlig opmærksomhed på at udligne en evt. lønforskel pga. af køn i forbindelse med de årlige lønreguleringer.

 Der skal flere kvinder inden for ingeniørfaget og i rådgiverbranchen, og derfor er ligestilling mellem kønnene vigtigt. Det er en spændende branche, der er med til at løse nogle grundlæggende udfordringer for samfundet, og det er alt for vigtigt til at kunne overlades til ét køn.