Bellahøjhusene

På toppen af højen ligger Bellahøjhusene. 28 punkthuse og 1.300 moderne boliger. Nænsomt placeret som lodrette tårne i et fantastisk, dansk kulturlandskab. Med view over landets hovedstad, København, og som et billede på udviklingen af den almene sektor og af den danske velfærdsstat. Beliggenhed

  • Bellahøj, Danmark

Kunde

  • Boligorganisationerne AAB, AKB, fsb og SAB

Renovering og genskabelse af Bellahøj

I 2014 - 70 år efter at arkitekterne Tage Nielsen og Mogens Irming vandt arkitektkonkurrencen med deres banebrydende forslag til en boligbebyggelse på Bellahøj, vandt et tværfagligt team af rådgivere - Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, WSP  og REKOMMANDERET - konkurrencen med at formulere et greb for den samlede renovering og genskabelse af Bellahøj, der kunne være styrende for alle beslutninger og prioriteringer fremadrettet; sådan som det oprindelige konkurrenceforslag også havde været det.  

Vinderforslaget hed “Bellahøj Genfortælles” og havde som overordnet idé, at genfortællingen af Bellahøj skulle ske med et greb, der var funderet i fortiden, sigtede efter fremtiden og forholdt sig til samtiden. Idéen var at gentage historien, hvor genfortællingen af Bellahøj igen skulle blive et symbol på fremskridt, sådan at Bellahøj igen blev set som et ikon af alle. 

Øget fællesskab og fremtidssikret byggeri

Landskabet og fællesfaciliteterne er helt centrale i projektet, så beboerne kommer til at opleve en positiv udvikling i området. Ved at sætte fokus på fællesarealerne og skabe rammerne for en række forskellige aktiviteter forventes et øget fællesskabsfølelsen i kvarteret.

Ligeledes er bygningernes klimaskærm udtjent, og genskabelse af højhusenes karakteristiske betonfacader er et kernepunkt i renoveringskataloget. Facaderne bliver desuden opgraderet energimæssigt med blandt andet ny isolering, nye vinduer og ventilation med genbrug af varme, så de kommer op på en væsentligt højere standard end i dag. Bygningerne bliver mere tætte, men ved at etablere balanceret ventilation, hvor der både blæses luft ind og suges luft ud, sikres et godt indeklima. 

Historien baner vejen for fremtiden

De fire boligorganisationer på Bellahøj – AAB, AKB København, fsb og SAB – har sammen med den fælles rådgiver også arbejdet med selve fortællingen om Bellahøj - fx ved at understøtte udgivelsen af en ny bog og ved at gennemføre en lang række rundvisninger. Ligeledes har renovering og genskabelse af Bellahøj også understøttet arbejdet med en ny film, der fortæller historien om efterkrigstidens mest banebrydende byggeri - "skyskraberne" på Bellahøj. En fortælling fra udviklingen af den danske velfærdsstat til nutidens mangesidede arbejde på Bellahøj - fra de unge beboeres indsats til arbejdet med at genskabe og forny fliserne til husenes fremtidige facader.