Børnehuset Måløv By

En total ombygning, renovering og tilbygning betyder mere plads og niveaufri adgang til alle rum i Børnehuset i Måløv, der på samme tid er blevet mere miljøvenligtBeliggenhed

 • Måløv, Danmark

Kunde

 • Ballerup Kommune

Status

 • 2010-2012

Arkitekt

 • Box 25 arkitekter

Rolle

 • Totalrådgiver

Læring og udvikling i børnehøjde

Børnehuset Måløv By har gennemgået en total ombygning og renovering, samt opførelse af en mindre tilbygning. Institutionen fremstår i dag, som et moderne tidssvarende tilbud til vuggestue og børnehavebørn i Ballerup Kommune, og består af tre huse: Liljen (vuggestue), Kastanjen (børnehave) og Fredegården (børnehave). Ved ombygningen blev der desuden indrettet børnefritidsordning (BFO).

Bygningerne ligger på et skrånende landskab i forskellige niveauer, og bindes sammen af nye gangarealer, trapper, ramper og lifte, så derfor er det skabt en ny hovedforbindelse på tværs af hele institutionen, med niveaufri adgang til alle rum. Derudover er der også tilføjet en ny opholdsafdeling med højt til loftet og store vinduespartier, samt liggerum til hver afdeling.

Børnehuset Måløv By

Børnehuset Måløv By

Energioptimering

Ved renoveringen blev alle bygningsdele isoleret eller udskiftet, så de opnår høj energiklasse. Der er kommet skrå tage på både nye og gamle bygninger med ventilation i loftsrummet. Ventilationen er behovsstyret med detektorer for CO2 og persontilstedeværelse. På sydvendte tagflader er der placeret solceller og solfangere til opvarmning af vand og el-fremstilling. Derudover er gavlene og de nye facader beklædt med skifer og der etableres ABA med tilhørende varslingsanlæg.

Med stor fokus på optimering af energiforbruget blev følgende tiltag projekteret:

 • Solcelleanlæg og solfangeranlæg
 • Grønt tag. Overskydende regnvand ledes til kanaler til legeplads
 • Ekstra isolering i tag, ydervægge og krybekælder
 • Lavenergiruder i vinduer
 • LED-belysning
 • Udskiftning af gaskedel
 • WSP har projekteret alle ingeniørdiscipliner i projektet, samt rådgivet om energioptimering.