Borren kultur- og idrætsanlæg

Nytænkende idrætsbyggeri skaber grundlaget for Borren, et Kultur og Idrætsanlæg i Odsherred med både fitness, streetbasket og bibliotek.Beliggenhed

  • Odsherred, Danmark

Kunde

  • Odsherred Kommune

Status

  • 2015-2018

Arkitekt

  • BBP Arkitekter

Rolle

  • Underrådgiver

Multifunktionelt idrætsanlæg

I Odsherred findes Borren, et nyt Kultur og Idrætsanlæg  støttet af Lokale- og Anlægsfonden samt den A.P. Møllerske Støttefond, med et areal på ca. 3.400 m2. Det nye center erstatter Højby-Hallen, som nedbrændte i 2013. Hvor den gamle idrætshal næsten kun var til idræt, så er Borren et multifunktionelt kultur- og idrætsanlæg.

Borren har markant arkitektonisk udtryk med et tag, der, så at sige, svæver over bygningens forskellige elementer. Omdrejningspunktet bliver idrætsbanen ”Arenaen”, der er det store åbne rum i hallen. Arenaen omgives af en kantzone om banen med nicher til både ophold og aktivitet, et 140m² stort torv ved indgangen, en større lounge og syv forskellige ”huse” inde i bygningen. ”Skydebanen” med kombineret skyde- og billardrum. ”Riddersalen” med en mindre multisal. ”Torturkammeret”, der er et fitnesslokale. ”Karlekamrene” og ”Jomfruburene” dækker over herre- og dameomklædning. ”Magasinet” er depotrum. Dertil kommer køkkenet og biblioteket.

Idrætshallen er bygget tæt på Højby Skole, der også er aktive brugere af hallens faciliteter, og har medvirket i brugerinddragelsen. Et eksisterende værksted på skolen er også en del af hallens faciliteter under navnet ”Smedjen”. Ved værkstedet kommer der en streetbasketbane og en cykelvaskeplads.

Lokale ildsjæle i samspil med høj ekspertise

Udviklingen af et nyt multifunktionelt kultur- og idrætshus i Højby udspringer i høj grad af lokale ildsjæles engagement og idéer. Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter bliver et byggeri af høj, arkitektonisk kvalitet og bygningen udføres i en kombination af stålkonstruktion og tunge massiver beklædt med tegl.

WSP har, som underrådgiver til BBP arkitekter, projekteret alle ingeniørdiscipliner efter 3D-objektbaseret bygningsmodellering (BIM) samt udført totaløkonomiske analyser, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse, afleveringsforretning og 1 års eftersyn. Projektet lever op til gældende lavenergiklasse BR2015.

Borren var oprindeligt en middelalderlig borg med en klynge huse ved Højby Sø. Den symbolik går videre i arkitekturen, med ”Arenaen” i midten som de seks ”huse” delvist er bygget ind i.