Brønshøj skole

Renovering og udbygning gør Brønshøj Skole til en opdateret og topmoderne skole.Beliggenhed

  • Brønshøj, Danmark

Kunde

  • KEjd

Status

  • 2013-2016

Arkitekt

  • Tegnestuen Vandkunsten, COBE ApS arkitekter og Marianne Levinsen Landskab ApS

Rolle

  • Underådgiver

Eleverne skal trives, udvikles og lære

Brønshøj Skole fra 1923, var en af de første skoler i Københavns Kommune, der stod over for en større renovering - en helhedsrenovering og en udbygning af skolen med fokus på energivenlige løsninger og reducering af CO2- forbruget. Desuden blev den eksisterende bygning screenet for miljøfarlige stoffer, herunder PCB.

Projektet omfatter en tilbygning af 10-11 nye klasseværelser til de mindre klasser, og en ombygning og ændring af indretningen i de eksisterende bygninger. Tilbygningen er udformet ud fra ønsket om at skabe en arkitektonisk sammenhængende skolebygning, med respekt for bygningens og omgivelsernes arkitektur, og i stærk kontakt til det nærliggende grønne område. Undervisningslokalerne fordrer muligheden for at lave en varieret undervisning, hvor indretningen understøtter fleksible arbejdsmiljøer

Den nye tilbygning til Brønshøj Skole består af et nyt indre gaderum, der åbner sig op til pladsdannelser og torve. Tilbygningens centrale del indeholder 4 gårdhaver og 4 nært forbundne fagområder – multisalen, skolekøkken, natur/teknik/fysik samt musik. 3 volumener indeholdende indskolingen og gymnastik støder op til den centrale del.

Miljøløsninger

Skolens område er blandt andet blevet klimasikret ved at regnvand fra grønne tage i nybyggeri føres til regnbede og regnvand fra skolegård afledes via rendestene langs flisegang til nedsivning i grøft ved skellet. Derudover afledes afvanding af eksisterende skolebygnings tage og befæstede arealer til offentligt kloaksystem.

Der er etableret en komplet lys- og kraftinstallation, i henhold til reglementsbestemmelser, planløsninger og rummenes funktion, indeholdende en fleksibilitet og dimensionering, der sikrer et belysningsanlæg af en gennemgående høj kvalitet. Der er yderligere etableret svagstrømsanlæg indeholdende edb- og telefonanlæg, brandsikringsanlæg samt nød- og panikbelysning i henhold til gældende love og regler.

WSP står, som underrådgiver til Vandkunsten, for miljøundersøgelser af jord og bygninger, samt projektering af konstruktioner, ventilation, vvs- og elinstallationer samt tilsyn og byggeledelse. Desuden har WSP ydet assistance til landskabsarkitekt i forbindelse med klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR). Skolen var i drift under både tilbygning og renovering. Det sætter store krav til byggeprocessen, hvor især sikkerheden skal være helt i top.