Circle House

Circle House demonstrerer hvordan bæredygtighed og en god økonomi kan forenes i det cirkulære byggeri.


Beliggenhed

  • Lisbjerg, Aarhus, Danmark

Kunde

  • Lejerbo

Status

  • 2017-2020

Arkitekt

  • Fællestegnestuen (Vandkunsten, Lendager Arkitekter og 3XN)

Rolle

  • Delt rådgivning

Boliger, der kan genbruges

Circle House består af 60 nye almene boliger, der skal designes efter principperne i cirkulær økonomi. Målsætning er, at 90 % af byggeriet kan adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig værdi og at boligerne skal kunne opføres inden for gældende økonomirammer for alment byggeri. 

Den større opmærksomhed på ressourceforbrug og et ansvar for de kommende generationer stiller nye krav til bygherrer og nyt byggeri, der i højere grad skal tænke ansvarlighed over for jordens ressourcer sammen med økonomi. Det er Circle House et eksempel på. Her skal byggeriet fungere som demonstrationsbyggeri, der undervejs kan give indblik i erfaringer inden for det cirkulære boligbyggeri. Projektet skal demonstrere, hvordan bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd til inspiration for fremtidige byggerier, så vi får boliger, der har lavere vedligeholdelsesomkostninger, giver mindre CO2 aftryk og hvor bygningsdele om materialer kan genbruges direkte til nye bygninger, når det skal nedrives.

img-circlehouseinfo

Målsætningen for Circle House er, at 90 % af byggeriet kan adskilles og genbruges uden at miste nævneværdig værdi.

Vi er meget glade for at være med til at udvikle og finde ny viden inden for cirkulært byggeri. Vi må være forberedt på at skulle bruge færre ressourcer, og det blandt andet ved at genbruge materialer på et højt værdiniveau. Her har vi i Danmark en mulighed for at skabe en førerposition
Henning Andresen Bygherrerådgiver

Bæredygtigt byggeri skal gøres skalerbart

Helt konkret kommer byggeriet til at bestå af 60 boliger i kombination af rækkehuse og punkthuse, beliggende i Lisbjerg uden for Aarhus.

WSP har ydet projektering af konstruktioner og tekniske installationer, samt rådgivning om DGNB/bæredygtighed. Derudover har WSP, sammen med de øvrige virksomheder, deltaget i at beskrive og demonstrere løsninger, der gør, at cirkulært byggeri kan opføres på markedsvilkår og på denne måde blive skalerbart.

Projektet er støttet med midler fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationspulje (MUDP).