Collective Impact - bedre brug af det åbne land

I det filantropiske initiativ Collective Impact har 12 interesseorganisationer peget på, at en nytænkning af vores jordfordelingsmetode kan sikre en mere bæredygtig anvendelse af det åbne land. WSP er valgt til at forestå forhandlingerne om jordfordelingen for de tre udvalgte projekter. 


Beliggenhed

  • Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern, Danmark

Kunde

  • Collective Impact enheden

Status

  • 2015-2018

Rolle

  • Jordfordelingsplanlægger

Det åbne land som dobbelt ressource

Danmark er et landbrugsland. Men det åbne land er under pres og skal opfylde mange hensyn til bebyggelse, infrastruktur, turisme, m.m. Derfor har de 12 interesseorganisationer i det filantropiske initiativ Collective Impact peget på, at en nytænkning af vores jordfordelingsmetode kan sikre en mere bæredygtig anvendelse af det åbne land.

Den nyskabende og multifunktionelle tilgang til lokale jordreformer bygger på en lokaldemokratisk proces mellem de, som ejer landskabet og i praksis kan iværksætte forandringerne. Dermed kan arealerne bedre blive brugt på en måde, som imødekommer samfundets mange behov for landbrug, natur, vandmiljø, klimasikring, rekreative muligheder og byudvikling.

Collective Impact har håndplukket tre projekter og valgt WSP til at varetage den praktiske jordfordelingsplanlægning i de tre projektområder. De tre projekter er placeret i Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern Kommune og kørte som pilotprojekter frem til 2018. Efterfølgende blev resultater og samfundsgevinster af jordfordelingerne dokumenteret af et hold forskere.

WSP har taget opgaven på sig med stor overbevisning. Det kræver indsigt og erfaring at få alle lodsejere ud som vindere, når der skal byttes, sælges og købes jord i en samlet proces. Den erfaring og indsigt har de dygtige landinspektører fra WSP bragt ind i projektet. Det giver en stor tryghed at have WSP med.
Helga Grønnegaard Sekretariatsleder i Det åbne land som dobbelt ressource

Erfarne landinspektører forhandler jordfordelingen

WSP blev valgt til at forestå forhandlingerne om jordfordelingen for de tre udvalgte projekter. Gennem en årrække har vores erfarne landinspektører specialiseret sig i at gennemføre denne type af forhandlinger i forbindelse med blandt andet vådområder, grundvandsbeskyttende skovrejsninger, infrastrukturanlæg og internationale udviklingsprojekter.

WSP har været med i projektet fra start og bistået med rådgivning om jordfordeling til Collective Impact og projektkommunerne i forundersøgelsesfasen. Her besøgte WSP udvalgte nøglelodsejere i områderne for at klarlægge deres interesse i projekterne. I de efterfølgende faser samarbejder WSP med kommunerne realisere projekterne i en proces, hvor det multifunktionelle er i fokus, og dialogen er redskabet.