Copenhagen Malmö Port (CMP)

WSP foretog et energisyn for Øresundsregionens største havneoperatør.Beliggenhed

  • København, Sjælland, Danmark

Kunde

  • Copenhagen Malmö Port (CMP)

Værdi

  • 300.000 DKK

Status

  • 2016 – 2017

EU EED energisyn

EU’s energieffektivitetsdirektiv stiller krav om at store virksomheder skal foretage et energisyn hvert fjerde år. Direktivet skal bidrage til, at EU indfrier sit mål om at forbedre sin energieffektivitet med 20 pct. i 2020. Energisynet indebærer en gennemgang af virksomhedens energiforbrug og relaterer det til dens produktion. CMP har havne både i København og Malmö, som skulle auditeres. Resultaterne skulle bruges til at identificere energibesparelsestiltag, så CMP kunne optimere deres energieffektivitet. 

Energisyn for CMP

Årlig økonomisk besparelse
15% 15%
Årlig kWh besparelse
3.270.000 3.270.000
Årlig besparelse på tons CO2
185 185

Internationalt samarbejde

Med hjælp fra certificerede auditører i WSP UK, foretog WSP inspektioner af havnene og indsamlede oplysninger omkring energiforbruget (el, gas, fjernvarme, brændstof osv.),  ved at inspicere faciliteterne og interviewe medarbejderne. Der blev efterfølgende udarbejdet en energirapport til CMP, som gav en detaljeret beskrivelse af det nuværende energiforbrug samt forslag til energieffektiviseringstiltag i både København og Malmö.

WSP leverede følgende serviceydelser til projektet:

  • Energisyn
  • Nye energisystemer
  • Indkøb af udstyr
  • Rådgivning vedrørende omkostningsbesparelser
  • Installation af udstyr
  • Vurdering af mulige energibesparende løsninger