Copenhagen Malmö Port (CMP)

WSP foretog et energisyn for Øresundsregionens største havneoperatør.


Beliggenhed

  • København, Sjælland, Danmark

Kunde

  • Copenhagen Malmö Port (CMP)

Værdi

  • 300.000 DKK

Status

  • 2016 – 2017
Energisyn for CMP

Årlig økonomisk besparelse
15% 15%
Årlig kWh besparelse
3.270.000 3.270.000
Årlig besparelse på tons CO2
185 185