First Street tunnellen

Under et skybrud kan First Street tunnellen rumme op til 30.3 millioner liter spildevand fra overløb af kloakker. Tunnellen består af 853 meter tunnelnetværk samt fire skakter og har til opgave at forebygge oversvømmelser i Bloomingdale og Le Droit Park.Beliggenhed

 • Washington, DC, USA

Kunde

 • DC Water

Værdi

 • N/A

Status

 • Færdiggjort i 2016

Den nye tunnel vil forhindre oversvømmelser efter kraftig storm

First Street Tunnel (FST) er en boret (TBM) skybrudstunnel, som er en del af et større projekt for DC Waters, hvor man forsøger at rense floderne i området. Under et skybrud kan tunnellen opbevare 30.3 millioner liter vand fra overløb af kloakker (CSO) i dets tunneller og skakter. Den er tilknyttet en pumpestation på Rhode Island Avenue, som skal stå for at pumpe regnvandet tilbage i kloaksystemet, når først stormen er aftaget.

Vi skal sikre vores lokalsamfund

First Street projektet blev fremskyndet af den lokale borgmester, da man blev nødt til at forhindre oversvømmelse af kældre i områderne omkring Bloomingdale og LeDroit Park. Tunnellen blev konstrueret i et tætbebygget nabolag, og det var derfor vigtigt at tage hensyn til de nærmeste beboere. Man skulle dermed overholde deadlines samt begrænse støv og lydgener.

Projektet omfattede udgravninger i et underlag bestående af både sand og grus. For at mindske forstyrrelser mest muligt, benyttede man en maskine, der kunne fryse jorden, når der skulle laves nye udgravninger. Der blev opsat et centralt køleanlæg væk fra de omkringliggende boliger, som leverede nedkølet saltlage til de tre centrale byggepladser. Dette gjorde, at man ikke behøvede at etablere store opbevaringsområder, og man kunne samtidig undgå brug af store maskiner. 

skakten set oppefra

Længde
853 m
Skakter
4
Skaktdybde
49 m

Innovativ ingeniørarbejde

Byggeriet blev en succes takket være det gode samarbejde mellem bygherre (DC Water), bygherres ingeniører (McMillan Jacobs Associates, Greeley og Hansen) og bygherrerådgivere (Skanska, Jay-Dee, WSP)  Tunnellen er allerede i brug og skal senere hen indgå som en del af det større kloaksystem i Washington, DC, når den nordøstlige grænsetunnel (NEBT) færdiggøres i 2022.

Det er første gang man benytter et centraliseret køleanlæg til at understøtte udgravning af skakter. Der blev etableret en forsyningsrende langs en mindre gade, som skulle levere nedkølet saltlage til alle tre byggepladser. Det var derudover en af de første gange, man på USA’s østkyst benyttede sig af stålfiberarmerede tunneldele, som var præfabrikerede. First Street Tunnellen set oppe fra skakten

Vores team leverede følgende arbejder til projektet:

 • Støtte af skakt i forbindelse med planlægning af udgravning
 • Betondæk til skakt
 • In-situ arbejder på endelig kappe og design af indvendige konstruktioner
 • Design af præfabrikerede tunnelsegmenter til kappe
 • Design af mikrotunnel i armeret beton
 • Design af fiberforstærket rør i polymer
 • Design af sekantpæle i forbindelse med udgravning
 • Geoteknisk design
 • Analyse og design af konstruktioner
 • Konsekvensanalyser i forbindelse med byggeri
 • Geoteknisk instrumentering og overvågning