Et nyt ERTMS-signalsystem installeres på den danske fjernbane

Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen vest for Lillebælt.


Beliggenhed

 • Jylland, Danmark

Kunde

 • Banedanmark/Thales-Strukton JV

Værdi

 • 18 milliarder

Status

 • 2012-2022

Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen vest for Lillebælt

Der er en ny europæisk kontrakt på 400 millioner EURO til installation af et nyt signalsystem i Danmark. Kontrakten omfatter 1000 km jernbanestrækning vest for Lillebælt, eller hvad der svarer til 60% af den danske fjernbane. Målet med projektet er at modernisere signalsystemet på fjernbanen, så kunderne får flere rettidige tog, og togene vil kunne køre i alle europæiske lande, efterhånden som ERTMS-systemet (European Railway Traffic Management System) udbredes.

Hovedformålet med ERTMS er at udskifte de enkelte nationale togkontrolsystemer i hele Europa med et fælleseuropæiske system, som gør det muligt for alle lande at drage fordel af højere punktlighed og vedligeholdelsesbesparelser samtidig med at den i forvejen høje sikkerhed, og trafikkapacitet forbedres. Udbuddet af det nye signalsystem til fjernbanen er opdelt i to kontrakter: En kontrakt for den østlige del (Sjælland og Fyn) og en kontrakt for den vestlige del (Jylland). Der er derudover indgået en kontrakt om leverance af ombordudstyr til det rullende materiel og en række mindre leverancekontrakter.

 

Nyt ERTMS-signalsystem installeres på den danske fjernbane

WSP har en førende rolle på leverandørsiden

WSP har fra starten haft en førende rolle på leverandørsiden, og fungerer som en vigtig del af Thales-Strukton JV-team, hvor WSP har en ledende funktion. WSP leverer projektledelsesydelser og har bidraget med flere roller til projektteamet, herunder en Deputy Project Manager / Risk Manager til koordinering af alle elementer, som er nødvendige for idriftsættelse.

WSP leverer følgende tjenesteydelser til Thales-Strukton JV:

 • Projektledelse

 • Deputy Project Manager / Risk Manager til koordinering af elementer,  som er nødvendige for idriftsættelse

 • Migration Manger til levering. Fokus på gennemførelse af migration og anlægsaktiviteter

 • Service Introduction Manager til administration og koordinering af elementer, som er nødvendige for idriftsættelse (kun aktiv i EDP)

 • Schedule Manager til at opretholde Master Project Schedule, der tillader udvinding af data på Banedanmark Executive Time Schedule samt den generelle tidsplan

 • Quality Manager til gennemgang og sikring af arbejder

 • Asset manager til administration af dataoverførsler til kunden