Hovedstadens Letbane

Storkøbenhavn får en helt ny letbane, som skal gøre det let og komfortabelt at rejse gennem hovedstadsområdet. Letbaneruten vil derudover skabe op mod 36.500 arbejdspladser og genere liv og aktivitet i regionen, hvilket vil gøre området endnu mere attraktivt.Beliggenhed

 • København, Sjælland, Danmark

Kunde

 • Metroselskabet

Værdi

 • 4 milliarder DKK

Status

 • 2014 - 2017

Ny letbane til Storkøbenhavn

Hovedstadens Letbane skal køre mellem Lyngby og Ishøj, og kommer til at løbe parallelt med Ring 3-vejen, hvor den vil passere otte kommuner i alt. Den bliver 28 km lang, 28 stationer vil være tilkoblet strækningen, og man forventer, at den kommer til at transportere 13 – 14 millioner passagerer årligt. Sporvognene vil køre med ca. 5-minutters intervaller. Letbanen skal forbinde virksomhederne i området så regionen får en moderne infrastruktur, som brugerne kan benytte sig af dagligt til og fra arbejde.

En attraktiv og konkurrencedygtig region

Det er anslået, at Letbanen vil komme til at give adgang til ca. 36.000 nye arbejdspladser og 40.000 nye boliger i 2032. En letbane vil derudover gøre området mere konkurrencedygtigt og attraktivt samt afhjælpe overbelastning af hovedstadsområdet. Letbanen skal bringe kommunerne tættere på København og dermed styrke sammenhængskraften i hele Region Hovedstaden. 

Før sporene lægges til letbanen, ligger der et stort forarbejde med at planlægge den fremtidige trafik og designe letbanens tracé, de nye veje, broer og tunneller, der sikrer et flow i trafikken både under og efter etableringen af letbanen. Inden anlægsdelen kan begynde, skal der desuden flyttes et væld af ledninger nede i jorden

Hovedstadens Letbane

WSP er med i en joint venture, som står for at levere projektledelse og projektering af alt anlægsarbejde

Vi havde blandt andet ansvar for:

 • Sporoptimering/ Alignment design/ Sporkonstruktion og sporkasser optimering
 • CapEx estimering
 • Dokumentstyring
 • Deputy Project Manager
 • Projekteringssupport til COWI i form af ingeniører i COWIs team
 • Schedule Manager Interface styring til andre pakker
 • Risikoanalyser