Harrestrup å

Store oversvømmelser i Hovedstadsområdet har betydet omfattende skader for millioner af kroner, men det vil 10 kommuner lave om på med et stort klimaprojekt langs Harrestrup Å.Beliggenhed

  • København, Sjælland, Danmark

Kunde

  • Albertslund, Brøndby, Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, samt Rødovre Kommune

Status

  • 2018-

Rolle

  • Rådgiver

Klimaprojekt med økonomiske fordele

En samfundsøkonomisk analyse viser, at oversvømmelser koster samfundet omkring 300 mio. kr. om året i udbedring af skader på bygninger og inventar i erstatningsomkostninger. Derudover kan tillægges det økonomiske tab som følge af virksomheders og institutioners lukning i forbindelse med udbedring af skaderne. Derfor har kommunerne længe haft et stort ønske om at finde en løsning på de skadevoldende oversvømmelser. 

Løsningen på problemet blev et af Danmarks største klimaprojekter til dato med ti københavnske kommuner og deres forsyningsselskaber i spidsen. Projektet skal sikre borgerne mod skader ved en 100-års hændelse i Harrestrup Å. En sådan hændelse kræver en håndtering af 3,6 mio. kubikmeter regnvand, hvilket sker ved en kombination af anlægsprojekter, der kan forsinke vandet i de grønne områder, og ved at lade vandet løbe hurtigere ud i den nederste del af åen. 

Oversvømmelsesarealerne skabes i ådalen, hvor vandet naturligt samler sig. Her er der et stort volumen med en lille indsats, og det er langt billigere at holde vandet tilbage her end i for eksempel underjordiske betonbassiner. Projekterne er i gang med at blive udført, og her er der også fokus på at skabe naturmæssige og rekreative synergieffekter. 

img-Harrestrup

Harrestrup å

I et så stort og omfattende projekt med så mange parter er det helt afgørende, at man har en rådgiver, der har forståelse for både det tekniske og det organisatoriske. WSP har været dygtige medspillere, der har stillet med det rigtige hold og tilført projektet stor værdi
Else Marie Jakobsen Chefkonsulent i HOFOR
img-harretrupkort

Eksperter i hydraulik og hydrologi

Det omfattende klimatilpasningsprojekt er skabt i et samarbejde mellem 10 københavnske kommuner og deres forsyninger sammen med HOFOR som varetager af sekretariatsfunktionen og WSP som rådgiver. WSP har rådgivet inden for planlægning, formidling og budgetstyring foruden det hydrauliske og hydrologiske arbejde. Her har vores eksperter bidraget med deres store viden inden for vandløb og hydrologi med henblik på at øge forståelsen for vandbalancen i hele åens opland.