Hillerød Centralrenseanlæg syd

Med sine bæredygtige og innovative løsninger sætter Hillerød Centralrenseanlæg Syd i Solrødgård nye standarder og skaber et smukt og rekreativt område.


Kunde

  • Hillerød Forsyning

Status

  • 2015-2017

Arkitekt

  • Henning Larsen Architects

Rolle

  • Totalrådgiver

Renseanlæg med værdi for mennesker, miljø og samfund

Hillerød er i rivende udvikling og udvides med både boliger, erhverv og et nyt supersygehus. Derfor besluttede Hillerød Forsyning at bygge 'fremtidens renseanlæg', der både skulle klare den øgede kapacitet, være et fyrtårn for dansk miljøteknologi og give værdi til områdets mennesker og natur. Projektet er det første danske renseanlæg, der bygges indendørs, og derfor bliver helt nye metoder og teknologier afprøvet og taget i brug. Udefra ligner det græsbeklædte landskab mere en rekreativ park end et renseanlæg. Det meste af anlægget bliver bygget ind i landskabet, men åbner sig i en central, grøn gågade, hvorfra de besøgende kan følge renseprocessen af spildevandet fra indløb til udløb gennem store glaspartier. Indeni byder anlægget på nogle af de nyeste og mest innovative teknologier og giver plads til inspiration, forskning og læring. I de omkringliggende engområder er indarbejdet forskellige LAR-løsninger, hvor en stor sø opsamler og tilbageholder regnvand og styrker de rekreative kvaliteter. Renseanlægget er et modigt og ambitiøst projekt, der byder på det bedste og nyeste inden for innovativ teknologi, styringsprincipper og procesviden. Anlægget bliver en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark og realiserer Hillerød Forsynings vision om at samle energiproduktion, vandrensning, ressourcegenbrug og klimatilpasning i én fremtidssikret løsning.
Vi ser det som vores fornemmeste opgave at lave et anlæg, der er så økonomisk bæredygtigt som muligt. Det nye anlæg bliver energiproducerende og kommer til at udnytte den ressource, som spildevandet er, meget bedre end vi ser det i dag. Det er med til at sikre, at økonomien hænger sammen. Hvis vi også kan påvirke folks adfærd i forhold til deres affald, kan det være med til at optimere vores drift og spare penge i sidste ende
Henning Gade Projektleder fraHillerød Forsyning
cnt-hillerd renseanlg

Størrelse
50 ha 50 ha
Dimensioneret til dagligt at rense vand fra personer
100.000 100.000

Ny form for samarbejde sparer ressourcer

Processen omkring byggeriet af anlægget er også nytænkt: Jakobsen & Blindkilde har sammen med WSP, DHI, Holsted Smede- og Maskinværksted, Strøm Hansen og Henning Larsen Architects indgået et partnering-samarbejde med Hillerød Spildevand og deres bygherrerådgiver EnviDan. I partnering-samarbejdet udvikles projektet og nye idéer i fællesskab – og samtidig deles ansvaret for at overholde budgetter og tidsfrister. Hele løsningen projekteres i 3D, mens vi med projektledelseskonceptet TrimByg sikrer, at alt kører optimalt, så vi minimerer fejl, sparer tid og penge, samt øger både værdi og sikkerhed. Et af målene med projektet er, at det skal bidrage til at hjælpe med at udnytte områdets ressourcer bedre. Derfor har vi blandt andet nedsat en symbiosegruppe, hvor vi sammen med lokale virksomheder ser på deres særlige behov for rensning, og om de har affalds- og spildprodukter, som kan bruges mere intelligent. Det kan eksempelvis være madrester og fedt, som vi kan bruge til øget gasproduktion på renseanlægget, eller spildevand, som i projektets optik er en ressource, som skal udnyttes optimalt.