Havnevigen på Islands Brygge

Havnevigen på Islands Brygge forvandles fra industriområde til boligområde med hjælp fra WSP, der bidrager med en miljøvurdering 


Beliggenhed

  • Islands Brygge, Danmark

Kunde

  • BONAVA

Status

  • 2011-2017

Arkitekt

  • Vandkunsten, Arkitema og Nobel Arkitekter

Rolle

  • Miljørådgiver og miljøundersøger

Ny, attraktiv bydel på Bryggens gamle industrigrunde

For få år siden lå det nedslidte industrikvarter som en trist pause mellem det eksklusive Islands Brygge mod nord og de grønne vidder Amager Fælled mod syd. Men udviklingen er nået til Bryggen Syd, hvor det nye boligområde Havnevigen er vokset frem.

Visionen har været at skabe en bydel, der både arkitektonisk og befolkningsmæssigt er åben og forskelligartet – og som har noget at byde på for børnefamilier, studerende, liebhavere og mange flere. Byggeriet består af Strandtorvet, Byhusene, Tårnene og Strandhusene, der mod nord viderefører byens lige linjer og højde, mens bygninger, gader og grønne områder mod syd har mere organiske og bløde former. Gennem området slynger sig en nyanlagt vig, der med sine sandstrande og kajpladser er et naturligt centrum for liv og aktiviteter i Havnevigen.

Forvandlingen fra industriområde- til boligområde er en udfordrende proces, hvor mange miljømæssige og administrative opgaver skal løftes og løses, før byggegrunden er sikret og klar til at blive bygget på. Som miljørådgiver har WSP sørget for, at processen omkring miljøundersøgelser og -godkendelser er forløbet effektivt og i en god dialog og kunne afsluttes til tiden.

Vi har især været tilfredse med den korte reaktionstid og store tilgængelighed, vi har oplevet i samarbejdet med WSP. De har altid stået klar og hurtigt taget sig af de spørgsmål og løse bolde, der ellers let falder ned mellem to parter. Det har blandt andet betydet, at jeg ikke selv har skrevet en eneste mail til myndighederne eller måttet blande mig i processen. Det har lettet mit arbejde med projektet betydeligt og sikret, at vi er lykkedes med det, vi havde sat os for
Peter Riber Senior Kontrakt Chef hos NCC Bolig A/S
cnt-islandsbrygge

Professionelt samarbejde om miljøtilladelser

WSP har som miljørådgiver haft ansvaret for, at de tidligere industriområder ved Havnevigen blev undersøgt og risikovurderet og kom til at overholde de miljømæssige krav, som myndighederne stiller til beboelsesarealer. Efterfølgende har vi forklassificeret jorden, ført tilsyn med gravearbejde og arbejdsmiljø og vi moniterer løbende, at værdierne for jorden fortsat overholder kravene.

Projektet har udmærket sig ved en særdeles velfungerende dialog med myndigheder og bygherre omkring miljøarbejderne. Et veldokumenteret forarbejde, en god dialog om løsninger og overholdelse af frister har sikret bygherren en hurtig sagsbehandling hos myndighederne. I sidste ende sparede det både tid og penge i det samlede projekt, at miljøarbejdet blev udført inden for tidsplanen og uden unødige tilbageløb, ventetid eller dyre ekstra undersøgelser.