WSP hjælper med at genopbygge Kaikōura by efter jordskælv

Vi hjalp med at genopbygge lokalsamfundet i Kaikōura efter et massivt jordskælv havde ødelagt både veje, jernbaner og bygninger.

Kaikōura, som ligger i New Zealand på østkysten af South Island, blev i november 2016 ramt af et jordskælv på 7,8 på Richterskalaen. Jordskælvet forårsagede større revner i jordoverfladen, hvilket resulterede i massive ødelæggelser på store dele af Kaikōuras vej- og jernbaneforbindelser. Alarmberedskabet og de omkringliggende lokalsamfund blev fuldstændig afskåret fra vejnettet ind til Kaikōura by, og i flere uger kunne man kun få til adgang til byen via luft- og søveje. Vores team af specialister blev sendt ud til det ramte område inden for få timer, for at bistå det øvrige nødberedskab.                        

Landslide across coastal road and rail due to Kaikōura earthquake

NØDBEREDSKAB

Om morgenen efter jordskælvet oprettede New Zealands transportstyrelse et kontrolcenter i vores kontor i Christchurch, hvor de forskellige beredskabsenheder kan have base. Vi havde et tæt samarbejde med de andre instanser herunder NZ Transport Agency (NZTA), KiwiRail - civilforsvaret, de lokale byråd, hæren og diverse entreprenører.

Vi samlede et team, specialiserede i motorveje, geoteknik og broer, som stod for at rekognoscere området fra både luften og jorden med det formål at genetablere adgang til de isolerede lokalsamfund. Vores konstruktionsingeniører vurderede skaderne på de ødelagte bygninger og inspicerede kommunikationslinjerne, så de kunne blive genoprettede hurtigst muligt. Seks folkeskoler blev gennemgået på bare to dage, for hurtigst muligt at få børnene og resten af samfundet tilbage til deres normale hverdag. Vores team samarbejdede og koordinerede oplysninger med civilforsvaret for at undgå gentagelser af inspektioner og opgaver. Vores team fik derudover til opgave at vurdere skaderne på de større bygninger i Wellington CBD, New Zealands hovedstad, hvor jordskælvet også havde haft betydelige indvirkninger.

Vores tidligere erfaring fra vores arbejde i forbindelse med Canterbury jordskælvet (2010-2012), gjorde at vi havde et indgående kendskab til nødhjælpsprocedurer og processer. Vi havde selv udviklet processer for præcis sådanne katastrofer, men lige så vigtigt var det, at vi havde højtuddannede og erfarne folk siddende klar, som forstår at reagere og træffe beslutninger i meget udfordrende situationer.

LØBENDE SUPPORT

I ugerne efter gik vi fra at bistå med umiddelbar nødhjælp til at blive en del af genopbyggelsesfasen, hvilket inkluderede:

 

  • Hjælp til genetablering af veje og ruter - Ansvarlig for udføre tilstandsvurderinger og kritiske reparationer

  • Prioritering af ressourcer

  • Professionel rådgivning af NZTA og andre instanser  

Efter den indledende nødhjælpsindsats etablerede regeringen i New Zealand en samarbejdsgruppe bestående af fire store entreprenører med NZTA og KiwiRail som hovedaktører, som blev navgivet ’The North Canterbury Transport Infrastructure Recovery (NCTIR) Allianc’. NCTIR stod efterfølgende for genopbyggelsen, hvor WSP bistod arbejdet med hjælp fra kollegaer fra vores globale team.

VORES EKSPERTISE

Vi leverede følgende tekniske ydelser i forbindelse med genopbyggelsesfasen:

  • Vi bistod med teknisk assistance i forbindelse med reetablering og genåbning af hovedvejen (Inland Road, Route 70) til Kaikōura. Vores arbejde omfattede stabilisering af skråninger samt kontrol og etablering af Bailey Bridges.
  • Vi bistod med rådgivning vedrørende det større vejnet, herunder State Highway 1 - en alternativ rute via Lewis Pass.
  • Vi leverede undersøgelser samt indledende projektering af geometriske og geotekniske forhold.
  • Vi bistod med inputs og vurderinger i forbindelse med arkæologiske tilfælde.
  • Vi koordinerede adskillige workshops med det formål at skabe en gnidningsløs overlevering/overgang fra de forskellige individuelle instanser til NCTIR.

FORBINDELSEN MELLEM KAIKŌURA OG NEW ZEALAND GENSKABES

Vores hold arbejdede utrætteligt for at levere viden og assistance til det nærmeste katastrofeberedskab. Vores kyndige rådgivning og vejledning gav NZTA et solidt beslutningsgrundlag, som gjorde, at de kunne træffe gode og rettidige beslutninger samt levere de nødvendige rapporter til relevante ministre, herunder både transportministeren og premierministeren.

Kaikōuras jernbane- og motorvejsnetværk blev genetableret inden udgangen af 2017.

"Det var fantastisk at se reaktionen fra Kaikōura’s indbyggere, da vejene til resten af New Zealand blev genåbnet. Bare det at se turister igen løftede stemningen og man kunne virkelig mærke fællesskabet.” Frances Neeson, WSP, geolog/ingeniør.