Københavns Lufthavn: Bag Drop Expansion


Københavns Lufthavn er en af Europas hurtigst voksende lufthavne med en udviklingsplan, der skal skabe plads og faciliteter til 40 mio. årlige passagerer og 17 nye langdistanceruter. WSP hjælper med at realisere Bag Drop Expansion projektet, som skal øge kapaciteten for indtjekning og bagageindlevering for at imødekomme det fremtidige behov. 
Beliggenhed

  • København, Sjælland, Danmark

Status

  • 2018 - 2021

Arkitekt

Rolle

  • Totalrådgiver

Københavns Lufthavn har vokseværk

Københavns Lufthavn er en af Europas hurtigst voksende lufthavne. Lufthavnen præsenterede tilbage i 2016 en ny udvidelsesplan, der skulle sikre, at Danmark ville få endnu flere forbindelser til verden.  
Formålet med planen var at skabe plads og faciliteter til 40 millioner årlige passagerer og blandt andet 17 nye langdistanceruter. Alene i anlægsperioden vil udvidelsen af Københavns Lufthavn skabe 12.500 nye arbejdspladser, hvilket svarer til mere end tre supersygehusbyggerier eller en halv Femern-forbindelse. Den konkrete masterplan for den historiske udvidelse af Københavns Lufthavn, kaldes “Expanding CPH”. Trafikken i Københavns Lufthavn er vokset markant de senere år, og væksten fortsætter. Derfor er det nødvendigt at fremtidssikre lufthavnen, og det kræver, at man bygger ud. Lufthavnen har brug for mere plads, både til passagerer og bagage, ligesom man har brug for standpladser og gates til flere fly. Den plan lufthavnen har fremlagt viser, hvordan de vil realisere målet om at skabe plads til 40 millioner passagerer 

Areal
1.700 m2 1.700 m2
Passagerer årligt
40 mio. 40 mio.
Nye langdistanceruter
17 17
Københavns Lufthavn: Bag Drop Expansion

Fremtidens behov og kapacitet

WSP og Københavns Lufthavne indgår samarbejde i 2018 for at realisere Bag Drop Expansion projektet. Kortfattet kan BDE-projektet adresseres til to hovedelementer i Lufthavnens masterplan:

  • Primære opgave er at tilvejebringe øget kapacitet for indtjekning og bagageindlevering for at imødekomme fremtidigt behov
  • Sekundær opgave er på sigt at separere person flow i Terminal 3 imellem udrejsende og ankommende passagerer.

Øget kapacitet tilvejebringes igennem at øge antallet af check-in/bagage drop-skranker, samtidig med at layout, proces og teknik for baggageindlevering moderniseres og udbygges. I fase 1 nedlægges syv Bag Drop enheder i terminal 3 og der etableres 18 nye i Terminal 2, i direkte forlængelse af eksisterende skranker. Derudover ombygges og renoveres området, så funktioner og passagerflow optimere i forbindelse med den fremtidige bagage indtjekning. Eksisterende butikker og funktioner flyttes til nye lokaliteter. I fase 2 nedlægges yderligere otte Bag Drop enheder i terminal 3 og der etableres 18 nye i terminal 2 i direkte forlængelse af de nyetablerede skranker fra fase 1. Eksisterende butikker og driftsfunktioner flyttes til nye lokaliteter. WSP er totalrådgiver på projektet med ansvar for projekt- og projekteringsledelse, commissioning, projektering og fagtilsyn af konstruktioner, el, CTS, VVS og ventilation, IKT og BIM. Derudover er WSP ansvarlig for tværfaglig stakeholder kommunikation, tværfaglig brugerdialog, idriftholdelsesplaner, økonomistyring samt optimering af projektøkonomi, tidlig involvering og samarbejde med EU, samt kontraktudarbejdelse og -indgåelse.

 

Høj sikkerhed og kommunikation hele vejen

Ombygningsarbejderne og relokaliseringerne kræver stor præcision, da Københavns Lufthavne fortsat skal betjene de samme antal passagerer som hidtil. Ligeledes skal sikkerheden hele tiden holdes i top, da lufthavnen har høje sikkerhedsregler. Graden af kommunikation og koordinering med brugere, gæster og driftspersonale er høj, så der til stadighed sikres forventningsafstemning i forhold til projektets faser. CHP forudsætter, at hovedentreprenøren bliver involveret tidligt i projekteringsforløbet (fra dispositionsforslaget). Samarbejdet med hovedentreprenøren tidligt i forløbet har bidraget positivt grundet projektet kompleksitet og de mange særkrav, der er forbundet med at bygge i en lufthavn, som er i drift.