Kildevænget og Kildeparken

Et klimatilpasningsprojekt om nedsivning af regnvand forhindrer overbelastning af kloakker og skaber grønne boligområder i Gladsaxe Kommune.Beliggenhed

  • Gladsaxe, Danmark

Kunde

  • Gladsaxe Kommune, Novafoss, samt boligforeningerne ABG og GAA

Status

  • 2014-2017

Role

  • Bygherrerådgivning

Klimatilpasning forvandler regnvand til grønne områder

Ved kraftige regnskyl overbelaster det rene regnvand ofte kloakker og blandes med spildevandet, der sendes til rensning. For at undgå et sådant ressourcespild har Gladsaxe kommune og boligforeningerne ABG og GAA i samarbejde med Novafos udført et større fælles klimatilpasningsprojekt om nedsivning af regnvand. Projektet betyder, at regnvandet ikke længere ender i kloakken med spildevandet, men i stedet håndteres i boligområdets nedsivningsanlæg og gennem vandgennemtrængelige belægninger på parkeringsplads og veje. 80 % af vandet, der før endte i kloakken, nedsiver nu i boligområdets nedsivningssanlæg, mens grøfter omkring bygningerne bruges til transport af skybrudsregn. På den måde udnyttes regnvandet til at skabe frodige, grønne områder for beboerne, samtidig med at regnvandet ikke længere belaster områdets kloaksystemer.

Kildeparken og kildevænget
Vi var rigtig glade for de månedlige nyhedsbreve til beboerne og ”åbent skur” var rigtig fint. Der var en rigtig god gensidig orientering mellem kommune og rådgiver.
Anne Stougaard chefkonsulent i By- og miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune

RÅDGIVNING I TÆT SAMARBEJDE

Som rådgiver gennem hele projektforløbet har WSP være involveret i projektets skitseprojekt, myndighedsansøgning, projektering og udbud, samt byggeledelse i anlægsfasen. Hos samarbejdspartneren Novafoss påpeges betydningen af en åben dialog i projektet af Martin Andersen, projektleder hos Novafoss: "Med en konstruktiv og åben dialog har WSP været med til at sikre et godt samarbejde blandt de mange interessenter på projektet, trods mange udfordringer på et stort LAR projekt som dette". 

Desuden har WSP gennem projektet været i tæt kontakt med Gladsaxe kommune og beboerne i boligområdet, der løbende har haft mulighed for at have indflydelse på projektet. Netop denne dialog har været positiv for projektet mener Gladsaxe Kommune.

 

00:00 - 00:00
Kildevænget og Kildeparken