Klimatorium

Det nye klimatorium i Lemvig skal fungere som både videns-, forsknings- og læringscenter for kystnære udfordringer, og er designet med inspiration fra den omkringliggende natur.
Beliggenhed

  • Lemvig, Jylland, Danmark

Kunde

  • Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand

Status

  • 2018 -2020

Arkitekt

Landskabsarkitekter

Løsninger og nye initiativer

Med de mange klimaforandringer, der findes i dag, er det nødvendigt med nytænkning, forskning og løsninger på de kystnære udfordringer, som findes i Danmark. Derfor vil Lemvig Kommune og Lemvig Vand og Spildevand A/S skabe et klimatorium, der skal danne rammerne for både et videns-, forsknings- og læringscenter, hvor nye initiativer og løsninger kan udvikles. Samtidig vil Lemvig Vand og Spildevand A/S være placeret i bygningen, mens der i Klimatoriets underetage vil være udstillinger for besøgende. Projektet er en central brik i Coast to Coast Climate Challenge, hvor 31 partnere gennem 24 projekter skal sikre mod klimaforandringer over seks år.

Inspireret af naturen

Det nye visionære klimatorium skal opføres på Østhavnen i Lemvig og dets design henter inspiration fra den omkringlæggende natur. Bygningen får indgang via et klimalandskab kaldet Klimakilden, formet som et vejrkort med klimalinjer, et såkaldt isobarkort, der repræsenterer den vind, der ofte kan opleves på Lemvig Havn. Landskabsformen flyder ind i bygningen og videreføres i et indgangsparti, der er formet som en bølge i træ, der skal skabe associationerne til skibe og havets bølger. Samtidig skal denne association være en moderne hyldest til områdets natur, fiskerkultur og den lokale byggeskik. 
I byggeriets første etape bygges et stort indendørsområde med flere fælles faciliteter og aktiviteter, både for dem der dagligt kommer i bygningen og for de øvrige borgere med både udstillingsområde, konferencerum m.m., samt kontorbygninger med mødefaciliteter. I byggeriets anden etape sker en udbygning af fællesområdet, samt etablering af flere kontorfaciliteter og udvidelse af køkkenfaciliteterne. 

Rådgivning med fokus på bæredygtighed

I projektet står Orbicon for rådgivning om programmering, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale for fagentrepriseudbud, opfølgning, fagtilsyn og byggetilsyn. Orbicon yder projektering og fagtilsyn af konstruktioner og samtlige tekniske installationer, samt rådgivning om akustik, samt sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinering. Der er både i projekterings- og anlægsfasen fokus på bæredygtighed og herunder lavenergimæssige tiltag. Projektet forventes at være færdigt i 2020.