Kollegiehus på Grønttorvet

Et nyt kollegiehus på Grønttorvet skal give bedre forhold for enlige forældre under uddannelse ved at skabe trygge rammer og et socialt fællesskab.Beliggenhed

  • Valby, Danmark

Kunde

  • Forældre Fonden

Status

  • 2012-2018

Arkitekt

  • Primus Arkitekter

Rolle

  • Bygherrerådgivning

Nye hjem til enlige forældre under uddannelse

Med en donation fra OAK Foundation, har den private hjælpeorganisation Forælder Fonden igangsat byggerie af et nyt kollegiehus på Grønttorvet i Valby. De nye lejligheder er et kærkomment bidrag til manglen på boliger til særligt udsatte unge i København. Kollegiet skal huse 14 enlige forældre, som er under uddannelse og har brug for lidt ekstra hjælp og har lyst til samvær med andre i samme situation.

Grønttorvet er et område under udvikling, og der udføres i disse år 2300 boliger i form af etageboliger, rækkehuse, ejerboliger, almennyttige boliger, ungdomsboligere og seniorbofælleskaber. Når Grønttorvet står færdigt i 2021 vil området rumme flere dagsinstitutioner, indkøbsmuligheder, p-kælder og grønne arealer, som også vil komme Forældre Fondens beboere til gode. 

En bygning, der fordrer fællesskab

Fællesskab, sociale relationer og netværk er nøgleord i designet af kollegiehuset. Udover de 14 lejligheder rummer huset to kontorer, som giver forældrene mulighed for at fordybe sig i studierne, samt et gæsteværelse, hvor bedsteforældre eller andre gæster kan overnatte, når de besøger familierne. Med spillerum, tumlesal, tv-stue og en rutsjebane langs trappen fra tagterrasse til kælder, er børnenes behov for leg og socialt samvær også indtænkt i byggeriet. Husets hjerte er det store fælleskøkken med plads til alle 14 forældre og deres børn, hvor familierne kan lave mad og spise sammen. Byggeprojektet giver med sine mange fællesarealer mulighed for, at børn og forældre og børn kan støtte og hjælpe hinanden og danne fællesskaber med naboer i samme situation. 

Huset tilbyder den sårbare mor eller far et sikkert fundament for deres familie samt hjælp til at færdiggøre en uddannelse. Samtidig står Forældre Fonden klar med tilbud om socialfaglig bistand, hvilket giver forældre og børn de bedste vilkår for at komme videre i livet. 

Et klart fælles mål

WSP har som bygherrerådgiver på projektet styret hele processen og leveret løsninger på visioner og problemstillinger omkring byggeriet. Vi har rådgivet Forælder Fonden på baggrunden af klare fælles mål, hvilket betyder, at vi i december 2018 står færdige med et byggeprojekt, som afspejler alle Forældre Fondens ønsker for en god bolig til de udsatte unge familier, som flytter ind omkring årsskiftet.