Bedre indeklima på Langelinieskolen

Efter mange år med gener kan elever og lærere på Langelinieskolen nu genoptage undervisningen i et godt indeklima.Beliggenhed

  • Østerbro, Danmark

Kunde

  • Københavns Kommune

Status

  • 2016-2017

Rolle

  • Totalrådgiver

Indlæring i et sund indeklima

Langelinieskolen på Østerbro begyndte i 2011 en omfattende renovering og tilbygning af lokaler for at optimere skolens kapacitet. I 2014 var renoveringen og tilbygningen endelig færdig og skolens lærere og elever kunne flytte ind i de nye lokaler. Men elever og lærere trivedes ikke. De oplevede hovedpine, træthed og kløende øjne, når de opholdt sig i lokalerne, hvilket påvirkede både indlæring og undervisning. Langelinieskolen modtog et påbud fra Arbejdstilsynet og overvejede et kort øjeblik at forlade dele af den nyrenoverede bygning. 

I samarbejde med Københavns Kommune begyndte WSP en undersøgelse, der skulle klarlægge udfordringerne i skolens indeklima. Med undersøgelsen skulle man tjekke både ventilation og temperatur, men også forekomst af skimmelsvamp i lokalerne. Undersøgelsen viste, at de mange gener hos de ansatte var velbegrundede. Temperaturen i skolens lokaler var for høj, ventilationen virkede ikke ordentligt, rengøringen var ikke effektiv nok og ikke mindst viste der sig at være forekomster af skimmelsvamp.

Efter undersøgelsen blev der skredet til handling. Skimmelsvampen blev saneret i gulve i adskillige lokaler, samt i ovenlys. Temperaturen blev indstillet og kunne ikke længere styres manuelt, ventilationssystemet blev forbedret og man udarbejdede en handleplan for rengøringen af bygningerne. Det var en kompleks og lang proces, men ændringerne betød at elever og lærere efter mange år kunne flytte tilbage i klasselokaler med et godt indeklima.  

WSP var meget behjælpelige til at finde de rette metoder for at undersøge skolens indeklimaproblemer og samarbejdet omkring den omfattende skimmelsanering var vellykket. De stillede op med de rette medarbejdere inden for hver deres specialistområde og var gode til at formidle og vejlede videre til både mig og skolens personale. WSP indhentede tilbud og kontrolmålte grundigt efter håndværkernes arbejde, og fangede derfor ’helligdage’
Morten Olsen Københavns Ejendomme og Indkøb, Økonomi Forvaltningen, Københavns Kommune

Omfangsrig og inkluderende rådgivning

WSP tiltrådte projektet efter Langelinieskolen i mange år havde haft problemer med indeklimaet. Mange andre rådgivere havde forgæves forsøgt at forbedre indeklimaet, men det var ikke lykkedes. De komplekse problemer med indeklimaet krævede fire eksperter fra to forskellige afdelinger i WSP, der sammen kortlagde skolens udfordringer. I processen stod WSP både for undersøgelse, renoveringsbeskrivelse, udbud og kvalitetskontrol.

I forbedringen af indeklimaet på Langelinieskolen var der også fokus på at inddrage de lærere og pædagoger, der har været påvirket af det dårlige indeklima, men også rengøringspersonalet, fordi det delvist var utilstrækkeligt rengøring der påvirkede indeklimaet. WSP inddragede altså alle nødvendige parter for at skabe det bedst mulige indeklima for elever og ansatte.