Lemvig Havn

Efter mange år med oversvømmelser har Lemvig Kommune igangsat et klimatilpasningsprojekt, der skal sikre stormflodssikring og samtidigt skabe rekreative områder.Beliggenhed

  • Lemvig, Jylland, Danmark

Kunde

  • Lemvig Kommune med økonomisk støtte fra Realdania

Status

  • 2017-2018

Arkitekt

  • SLA

Rolle

  • Underrådgiver

Stormflodssikring skaber rekreative områder

I 2012 satte det lokale rådhus i Lemvig en proces i gang, der på sigt skulle sikre en klimatilpasning og en stormflodssikring, der samtidig kunne agere løftestang for hele byens udvikling. Man ville barrikadere sig imod højvande, der samtidig kan frigøre ressourcer til at skabe rekreative muligheder og mødesteder i byrummet. Lemvig Kommune og Realdania søsatte i efteråret 2017 en klimatilpasning af Lemvig Bedding og Østhavn. I totalentreprise med Ivan Jakobsen Entreprenørfirma og landskabsarkitekterne hos SLA har WSP realiseret denne målsætning. WSP står for blandt andet vurdering af de geotekniske forhold, skitse- og detailprojektering af højvandssikring, pælefunderede trædæk, beddingsbro, samt fagtilsyn. 

img-Lemvig

Lemvig Havn

Byens sikring smelter sammen med kulturen

Klimaløsningerne ermultifunktionelle, og tænker konsekvent borgerne og Lemvigs kulturliv ind i sammenhængen. Således er Højvandsmuren udstyret med sidde- og læmuligheder, og erudsmykket med markeringer af lokalhistoriske højvandshændelser. Østhavnens fremtidige drift betyder også, at lastvogne skal kunne passere på tværs af muren, der lader sig gøre ved store aluminiumsporte, som lukkes forud for stormflod.

Flere trappeanlæg, som f.eks. Beddingstrappen, Håndværkerdækket og Vidensscenen vil således give mulighed for henholdsvis en kajakanløbsplads og foredrag og musik og andet aktivitet, samtidig med, at de har tilknytning til Højvandsmuren.

En af planlæggerne for Lemvig Kommune, Lotte Juul, tilføjer, at projektet er en af de sidste strækninger af fornyelsen af Lemvig Havn, som man har arbejdet på siden 2010. Hun bekræfter, at restaureringen af havnen i høj grad er tænkt som en aktiv del af byen.

Hele baggrunden for det her projekt har været, hvordan man kan lave en højvandssikring uden, at det bliver en barriere for adgangen til havnen og vandet. Så det bliver en attraktiv destination at komme ned til, i stedet for bare at blive mødt af en mur’
Helle Otzen Projektleder

Udfordrende jordbundsforhold

Højvandsmuren blev i første omgang etableret for stormflod til kote +2,45, men blev senere også forbedret forhøjelse til kote +3,00, hvilket har krævet ekstra sikring mod blandt andet understrømning og fundamentets bæreevne. Funderingen af anlæggene på vand var desuden udfordret af stærkt sætningsgivende jordbundsforhold, helt op til ca. 40 m blød bund i form af gytje. Dette omtaler Helle Otzen som ’’den største ingeniørtekniske udfordring for projektet.’’

Det er derfor meningen, at konstruktion og design med tiden skal kunne justeres, efter omstændighederne. Igennem projektet har der været mange udformninger af Beddingsbroen i spil, da denne funktion som forbindelse over beddingsløbet, og det at den skal kunne fjernes, når der skal hales både op på beddingen, har krævet tæt koordinering med beddingsfolkene. I sidste ende blev det til en aluminiumsbro, som via et løftetårn kan klappes op. Løftetårnet strækker sig op gennem brodækket og er udført i samme tropiske træ som pælene, der understøtter trædækkene.