Marienlund Plejecenter

Et hyggeligt og aktivt ældreliv i innovative omgivelser. Herreværelse, velværerum, aktivitetskøkken, café og træningsstier. Marienlund Plejecenter sætter på mange måder nye standarder.


Beliggenhed

  • Silkeborg, Danmark

Kunde

  • Silkeborg Kommune

Status

  • 2015–2017

Arkitekt

  • Årstiderne arkitekter og Enstasis arkitekter

Rolle

  • Projektering af alle ingeniørdiscipliner

Et hyggeligt og aktivt ældreliv i innovative omgivelser

Herreværelse, velværerum, aktivitetskøkken, café og træningsstier. Marienlund Plejecenter sætter på mange måder nye standarder for ældreboliger. Visionen hos Silkeborg Kommune var at skabe et nytænkende plejecenter med plads til forskellighed – et hyggeligt og aktivt hverdagsliv, der samtidig giver medarbejderne gode arbejdsforhold.

Marienlund består af en plejebolig i fem etager og en centerbygning i 2 etager med P-kælder. Bebyggelsen er omgivet af afvekslende udearealer, der danner rammen om et trygt og aktivt liv for både beboere og gæster. Udearealerne er inddelt i zoner med opholdsrum og træningsstier, der indbyder til aktiviteter og hyggeligt samvær. Plejecenteret kan rumme 120 plejeboliger, 35 hvilepladser, center- og træningsfunktion og personalefaciliteter.Bæredygtighed og energieffektivitet har været centrale begreber for byggeriet, der overholder kravene i lavenergiklasse 2015. Faktisk forventes energiforbruget at blive 45 % lavere end i standardbyggeri. Det skyldes blandt andet, at der etableres solceller, der producerer strøm til boliger og serviceareal med en årlig produktion på minimum 90.000 kWh.
img-Marienlund

Marienlund Plejecenter Facade

Vi har oplevet en stor velvilje til at få lavet et godt projekt. WSP har været gode til at lytte til bygherrens krav og ønsker og samtidig finde en passende form på møder og kommunikation i samarbejdet. I forbindelse med varmesystemet var flere alternativer i spil og gennem en grundig, analytisk tilgang fandt vi den bedste løsning. Vi ender med et plejecenter, hvor vi ved, at de totaløkonomiske bedste løsninger er valgt.
John Lund Projektleder i Silkeborg Kommune

Større bæredygtighed og bedre livs- og arbejdsvilkår

Marienlund er et ambitiøst byggeprojekt, der kan forbedre livs- og arbejdsvilkår for beboere, brugere og medarbejdere og dermed bidrage til en vigtig samfundsopgave. Samtidig er der lagt vægt på bæredygtige løsninger og materialevalg. Projektet afspejler på mange måder de mål og værdier, vi hos WSP arbejder for.

WSP har været engageret i en dialogbaseret proces omkring idéoplægget og den indledende planlægning, hvor en lang række nøglepersoner er blevet inddraget og har skabt indsigt i brugernes behov og den hverdag, som Marienlund skal danne rammen om. Desuden har vi varetaget alle ingeniørdiscipliner i forbindelse med idéoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt og ført tilsyn med projektet i byggefasen. Fakta: Et intelligent lysstyringsstyringssystem understøtter beboernes døgnrytme og alarmerer personalet ved atypisk adfærd. Det skaber tryghed og trivsel.